SEFIRA spol. s r.o.

Kontaktní osoba

Martin Jurík - jurikm@sefira.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: SEFIRA je zavedeným odborníkem v oblasti eIDAS a PKI. Nabízíme vlastní digitalizační platformu OBELISK s moduly pro podpis, pečeť, validaci, archivaci a ukládání elektronických dokumentů v souladu s eIDAS – u zákazníků se staráme o více než miliardu dokumentů. Dále nabízíme budování certifikačních autorit, systémy pro správu životního cyklu certifikátů a dodávku zařízení HSM. Jsme Qualified Trust Service Provider a členy Cloud Signature Consortium a European Signature Dialog.

EN: SEFIRA is a specialist in eIDAS and PKI. We offer our own digitalization platform OBELISK with modules for eIDAS compliant signing, sealing, validation, preservation and storage of electronic documents – OBELISK manages over 1 billion of customer’s document. From PKI, we offer services of building certificate authorities, certificate lifecycle management systems and HSM delivery. We are Qualified Trust Service Provider and a member of Cloud Signature Consortium and European Signature Dialog.

Základní informace o produktu / řešení

OBELISK
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech e-Government Solutions
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Digitalizační platforma OBELISK certifikovaná na soulad s eIDAS. Skládá se z navzájem integrovaných modulů: OBELISK Signing Portal - moderní podpisový portál nabízející mnoho technických a legislativních úrovní elektronického podpisu až po tu nejvyspělejší - vzdálený kvalifikovaný podpis. OBELISK Seal - automatizované vytváření elektronických pečetí až po kvalifikovanou úroveň. OBELISK Validator - ověřování podpisů a pečetí napříč EU, dostupné také jako kvalifikovaná služba. OBELISK Trusted Archive - důvěryhodná archivace dokumentů, pomocí důkazního materiálu jednoznačně prokážete čas vytvoření a integritu jakéhokoliv dokumentu. OBELISK Storage - vrstva odstiňující podnikové aplikace od fyzických úložišť. Zajišťuje zejména ukládání dokumentů do úložišť a bezodstávkovou migraci mezi úložišti. OBELISK je možné provozovat on-premise i využívat jako cloudovou službu.

EN: OBELISK is an eIDAS compliant digitalization platform consisting of integrated modules: OBELISK Signing Portal – modern signing portal offering numerous technical and legislation levels of an electronic signature including the most advanced – Qualified Remote Signature. OBELISK Seal – automated creation of electronic seal up to the qualified level. OBELISK Validator – validation of electronic signatures and seals across EU, also available as a Qualified Trust Service. OBELISK Trusted Archive – trustworthy preservation of electronic documents, signatures and seals. With evidence material, you can easily prove the document’s time of creation and its integrity even after the signing certificates exprired. OBELISK Storage – acting as a layer between business applications and underlying document storages. It offers storing the documents, zero-downtime data migration and more. OBELISK is available both on-premise and as a cloud service.

Více informací
Service