Spectoda

Kontaktní osoba

Anna Veselá - anna@spectoda.com

Základní informace o společnosti

Informační technologie
Kultura
Ostatní

CZ: Jsme dva rok starý technologický start-up původem ze Zlínského kraje s centrálou v Praze. Jsme zaměřeni na vývoj HW, FW a SW. Klientům nabízíme tailor-made řešení od návrhu až po realizaci v oblasti světelných řešení a designu (s využitím vlastních technologií).

EN: We are a two-year-old technology start-up originally from the Zlín Region with the head office in Prague. We are focused on HW, FW, and SW development. We offer clients tailor-made solutions from design to implementation in the field of lighting solutions and design (using our own technologies).

Základní informace o produktu / řešení

Spectoda System
Czech Smart City Solutions
Czech Digital Sport, Esport a Culture Solutions
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Spectoda je inovativní systém, který dělá z obyčejných světel chytrá světla. Systém funguje decentralizovaně, nezávisle na streamovacím zařízení. Na rozdíl od ostatních řešení šetří datové toky a tím i náklady na infrastrukturu. Naší vizí je dát lidem a firmám komplexní nástroj (HW a SW), který jim umožní se světlem pracovat. Jako hardware využíváme mikrokontrolery s bezdrátovou konektivitou a vlastní firmware. Zároveň vyvíjíme vlastní softwarové řešení, kde je možné chování světel nastavit a personalizovat (reakce na senzory, synchronizace s hudbou apod.). Mezi výhody Spectoda kontrolorů oproti konkurenci patří: Zvýšení plynulosti obrazu až 4x na 100 snímků za sekundu Menší datové toky, takže nenastává zamrzání animací Není třeba připojený počítač Světelné animace je možné živě modifikovat Díky Spectodě mají umělci, kromě předem nastavené show, možnost během vystoupení improvizovat. Spectoda reaguje na pohyb, otřesy i zvuk. Využití nachází v kultuře (světelné rekvizity, kostýmy, nasvícení stage, DJs aj.), kamenných obchodech (osvětlení výloh a prodejen tak, aby interagovaly s procházejícím zákazníkem), na budovách i v rámci produktů. Náš systém neustále vylepšujeme a vyvíjíme díky implementaci do námi vyrobené chytré lampy NARA, kterou si mohou zákazníci pořídit do domácnosti.

EN: Spectoda is an innovative system that turns ordinary lights into smart lights. The system works decentralized, independently on the streaming device. Unlike other solutions, it saves data flows and thus infrastructure costs. Our vision is to give people and companies a comprehensive tool (HW and SW) that allows them to work with light. As hardware, we use microcontrollers with wireless connectivity and our own firmware. At the same time, we have been developing our own software solution, where it is possible to set and personalize the behavior of the lights (reaction to sensors, synchronization with music, etc.). Advantages of Spectoda controllers over the competition include: Increase the smoothness of the image up to 4x per 100 frames per second Smaller data streams, so frozen animations do not occur No need for a connected computer Light animations can be modified live Thanks to Spectoda, besides a predetermined show, artists have the opportunity to improvise during the performance. Spectoda reacts to movement, shocks, and sound. It is used in culture (lighting props, costumes, stage lighting, DJs, etc.), stores (lighting windows and stores, so that they interact with passing customers), on buildings, and in products with built-in lights. We have been constantly improving and developing our product by implementing that in the smart lamp NARA made by us, which customers can purchase for their homes.

Poznámka

více informací o NARA lamp: https://naralamp.cz/o-nas/

Více informací
Service