Patronace

Obrázek2.png


Zdeněk Zajíček, Prezident HKČR


„Novým vývozním artiklem naší země se staly špičkové české informační a komunikační technologie. Tuzemské antivirové programy používají stovky milionů lidí, prosazují se české 3D tiskárny, tituly českých autorů her kralují světovým žebříčkům prodejnosti, jsme průkopníky v měření a analyzování dat o chování zákazníků pro největší konglomeráty světa. A právě klíčové tuzemské podniky působící oblasti ICT, jejich vyspělé technologie a inovace chceme světu představit. Chceme, aby Česká republika byla v zahraničí propagována vedle tradičních odvětví jako země špičkových ICT produktů a služeb, vysoce kvalifikovaných lidí a rozvinuté informační společnosti.“

Obrázek1.png


Vladimír Dlouhý, ekonom„Hospodářské komoře ČR jako největší podnikatelské síti v České republice samozřejmě neuniká téma digitalizace. V tomto směru víme, že máme jako země, co nabídnout, a naše ICT podniky často překračují hranice této země a naše ICT řešení inspirují ve světě. Abychom takovou nabídku ze strany českých firem zpřehlednili a mohli jsme ji podpořit i směrem do zahraničí, tak jsme se spojili s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a přicházíme s projektem Czech Digital Solutions. Věřím, že tato nabídka podpoří expanzi českých ICT řešení a díky spolupráci s našimi diplomaty se podaří ukázat, že Česká republika má v tomto směru světu co nabídnout.“

Obrázek3.png


Martin Tlapa, Náměstek pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce MZV ČR


„Věříme, že jako Česká republika máme světu v oblasti ICT průmyslu co nabídnout. Po naší úspěšné spolupráci při nabídce českých řešení v oblasti zdravotnictví, tak chceme na mapu světa dostat česká ICT řešení! Těší nás, že do toho můžeme jít ve spolupráci právě s Hospodářskou komorou ČR, jako věrohodnými partnery.“

Ekonomická diplomacie

Nepojmenováno-1.png


Helena Schulzová, Velvyslanectví České republiky v Německu


„Mám ohromnou radost, že se otevírá možnost využívat nový katalog ICT řešení Czech Digital Solutions, který dává dohromady HKČR společně s ICTU. Pro nás je to ohromně užitečný nástroj, protože my, jako ekonomičtí diplomaté, nejsme schopni pokrýt všechno, co se děje v českém ICT. A třeba speciálně v Německu je pro ICT dneska ohromné množství příležitostí. A my, díky tomu, že budeme mít katalog, budeme schopni českou nabídku s německou poptávkou daleko lépe propojit. Katalogu přeji, aby v něm bylo co nejvíce firem a budu se moc těšit, až ho budeme moci používat.“

Nepojmenováno-2.png


Zuzana Stiborová, Velvyslanectví České republiky v Mexiku


„Mexiko, jakožto 16 největší ekonomika světa s volným přístupem na trhy Spojených států a Kanady, ale také zemí latinské Ameriky, nabízí nespočet obchodních příležitostí pro české výrobky a česká řešení. A to jak v soukromém, tak ve státním sektoru. Pandemie Covid-19 ten technologický rozmach v Mexiku jen uspíšila a posunula digitální transformaci o několik let dopředu. Místní partneři proto hojně poptávají vyspělá IT řešení a produkty a často poměrně specifická. A protože naší prací, coby ekonomických diplomatů, je propojovat českou nabídku se zahraniční poptávkou, jsem velmi ráda, že vzniká ucelená platforma českých informačních a komunikačních řešení. Platforma Czech Digital Solutions. Vnímám ji jako skvělý nástroj pro prezentaci českých firem, českých technologií, českých řešení v zahraničí. A pro nás, ekonomické diplomaty, je určitě užitečným zdrojem informací o novinkách české ICT komunity. Věřím, že právě s ní, dokážeme našim firmám lépe otevírat dveře na zahraniční trhy.“

Nepojmenováno-1.png


Petr Manoušek, Velvyslanectví České republiky v Singapuru


„Jsem moc rád, že v Česku vzniká digitální katalog českých ICT řešení, platforma Czech Digital Solutions, která poskytuje přehled a aktuální data o ICT řešení, které v Česku vznikají a chtějí dobývat světové trhy. My v Singapuru jsme na to připraveni a chceme jim na této cestě pomoci. V Singapuru, ale i dalších světových regionech vzniká lokálně řada obchodních příležitostí ve veřejném i obchodním sektoru, kde mohou česká řešení nacházet uplatnění a být lepšími alternativami. Často se však o nich neví, nebo mi sami si nejsme jistí, koho bychom měli oslovit, představit a o čem mluvit. Věřím, že právě platforma Czech Digital Solutions nám usnadní orientaci v českém ICT průmyslu a my mu tak pomůžeme s českými řešeními dobýt svět. Budeme se těšit na vás, vaše technologie a vzájemnou spolupráci.“