Export.cz o Czech Digital Solution

Čeští exportéři informačních a komunikačních technologií často ani netuší, že jim v jejich aktivitách mohou výrazně pomoci ekonomičtí diplomaté. Ti zase potřebují konkrétnější informace, v čem přesně by mohli jednotlivé ICT firmy podpořit. Nová platforma Czech Digital Solutions, kterou iniciovala ICT Unie společně s ministerstvem zahraničí, otvírá oči na obou stranách.

Service

Prodejte svůj digitální um a schopnosti ve světě!

Projekt Czech Digital Solutions je nabídkou funkčních, kvalitních a zajímavých českých ICT řešení. I po zkušenostech s COVID pandemií se opět ukazuje přínos a důležitost kvalitních ICT řešení, a to nejen u nás v České republice, ale i v zahraničí. Funkční ICT řešení jsou klíčová prakticky ve všech odvětvích, ať už se jedná o státní správu, zdravotnictví dopravu, ale i vzdělávání a další.

Seznam kategorií

Czech Search Engine Host

Czech IoT Solutions

Czech Innovative Management and Office Solutions

Czech FinTech Solutions

Czech e - Government Solutions

Czech Digital Weather Solutions

Czech Digital Transport Solutions

Czech Digital Sport, Esport a Culture Solutions

Czech Digital News Solutions

Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions

Czech Digital Marketing and Media Solutions

Czech Digital Mapping Solutions

Czech Digital Law Solutions

Czech Digital Identity Solutions

Czech Digital Gaming Solutions

Czech Digital Education Solutions

Czech Digital eCommerce and eShop Solutions

Czech Collaboration and Communication Platform Solutions

Czech Smart City Solutions

Czech e-Health Solutions

Czech 3D Solutions

5+2 důvody proč si udělat registraci

1 -> Základní členství je zcela zdarma.

2 -> První služba tohoto druhu v ČR.

3 -> Zviditelníte svoji firmu i své produkty v nových komunikačních a prezentačních kanálech.

4 -> Otevřete si dveře na zahraniční trhy.

5 -> Ve spolupráci s MZV ČR a místními ambasádami získáte možnost zprostředkování setkání s:

5.1 -> Relevantními byznysovými partnery v různých regionech světa.

5.2 -> Potenciálními klienty z veřejné či privátní sféry na cílových trzích.

Možnosti spolupráce

Nabízíme dvě možnosti, jak se do katalogu zapojit a jak s námi spolupracovat.

Základní (neplacenou) spolupráci a pokročilejší (placenou) spolupráci.

Základní

 • Zdarma
 • Prezentace v rámci on-line katalogu Czech Digital Solutions
 • Pozvánky na podnikatelské mise a další exportní iniciativy
 • Obchodní kontakty místních ambasád
 • Exportní rozcestník pro snazší orientaci v oblasti exportních služeb

Registrovat

Pokročilá

 • 21.900,- Kč/1 rok bez DPH
 • Dedikovaný koordinátor
 • Rozšířená prezentace a propagace
 • Prioritní doručení aktualit a pozvánek
 • Interaktivní mapa regionů
 • Další služby pro export

Registrovat

Kontakt

V případě dotazů k projektu nebo či v případě zájmu o to zapojit se do projektu kontaktujte

info@czechdigitalsolutions.cz