ABRA Software

Kontaktní osoba

Libor Vacata - libor.vacata@abra.eu

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: ABRA Software je rychle rostoucí silná technologická firma, která vyvíjí špičkové moderní informační systémy třídy ERP pro firmy všech velikostí. Podporuje podnikatele skvělými službami i produkty a uvolňuje jim ruce pro rozvoj jejich podnikání. Má samostatné zastoupení na Slovensku a ve Švýcarsku. Její systémy využívá desetitisíce zákazníků ve více než 50 zemích světa.

EN: ABRA Software is a strong and fast-growing technology company, developing cutting edge information systems of the ERP class for companies of all sizes. ABRA supports entrepreneurs providing them with excellent services and products that free their hands to devote to their business development. ABRA Software develop cutting-edge software used by tens of thousands of customers in more than 50 countries. The company has a representation in the Czech Republic, Slovakia and Switzerland.

Základní informace o produktu / řešení

ABRA Gen
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa

CZ: ERP software ABRA Gen spolehlivě pokrývá firemní procesy ve všech podnikatelských odvětvích díky desítkám modulů a možnostem vývoje na míru. Podporuje veškerý chod firmy od organizace obchodní činnosti, přes řízení zásob, výrobu, poskytování služeb až po vedení účetnictví, reporting a efektivní rozhodování. Součástí je vlastní řešení Business Intelligence s okamžitou vizualizací dat. Systém umí komunikovat pomocí rozhraní WebAPI, které umožňuje propojit různé aplikace. To spolu s automatizačním serverem vede k rozsáhlé úspoře lidské práce.

EN: Comprehensive ERP system With dozens of modules and extensive custom-tailored development possibilities, it delivers a perfect overview of the entire business in one place. Supports business management, from business to inventory management, production, service delivery to bookkeeping, reporting and decision-making support. ABRA Gen, due to its large variability, is applicable in all business sectors. We bring cutting-edge technologies With the acquisition of ERP ABRA Gen, you get the latest software innovations: integrated custom Business Intelligence solution with instant data visualization and API, that allows you to link any application and arrange for mutual communication. All information will be available anywhere, anytime, including smart watches.

Více informací
ABRA Flexi
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa

CZ: Jste neustále v pohybu. Rádi řešíte věci rychle a jednoduše. Pracujete nejen v kanceláři, ale i doma nebo na cestách. Chcete aplikaci přesně do ruky, která se dá nastavit tak, že firemní agendu řeší z velké části sama a je možné ji s čímkoliv propojit. Poznáváte se? Pak je ABRA Flexi přesně pro vás. Nápady jsou základem úspěchu. S Flexi máte zázemí na jejich realizaci. Preferujete moderní webové rozhraní, které nabízí okamžitý pohled na data a rychle přes něj založíte fakturu i přes mobil nebo tablet? Nebo dáte přednost standardnímu desktopovému rozhraní aplikace pro Windows, Linux a macOS s kompletní nabídkou modulů? Obě varianty pracují nad stejnými daty, do obou aplikací se přihlásíte i pod stejnými údaji. Hlavní rozdíl je tedy v rozsahu funkcí a způsobu používání. Účetních softwarů je hodně. Když mají více agend, musíte si je většinou stáhnout do počítače. Když fungují online, často nabízí jen omezený počet funkcí. Když ovšem řídíte firmu a máte pod sebou tým lidí, potřebujete víc. Software, který toho hodně umí a zároveň se k němu můžete kdykoli a odkudkoli připojit. Proto je tady ABRA Flexi. API jsme navíc vymazlili tak, že připojit k Flexi další aplikace je čirá radost.

EN: You’re always on the move. You like fast and straightforward solutions. You work in your office as well as at home or on the road. You want a customized app that can be set up to handle the company agenda and can be linked with anything. Is this you? Then ABRA Flexi is for you. Ideas are the basis of success. Flexi gives you the basis for making them happen. Would you prefer a modern web interface that offers an immediate view of your data and lets you quickly create an invoice, even on a mobile phone or tablet? Or would you prefer the standard desktop application interface for Windows, Linux and macOS with the complete range of modules? Both versions work with the same data and you can use the same credentials to log in to both. The main difference is the range of features and the way you use them. There are many accounting software options. If they are to handle multiple agendas, you usually have to download them to your computer. If they work online, oftentimes their features are limited. However, if you are leading a business and have a team of people under you, you need more: a software that can do a lot and that you can access at any time, from any location. That’s ABRA Flexi. Moreover, the API has been such a pet project for us, that linking other applications to Flexi is pure joy.

Více informací
prima:Time
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Jižní Amerika
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa

CZ: Chytrá aplikace prima:Time pomáhá zvyšovat Vaši produktivitu měřením času stráveného na projektech, následným analyzováním výkonů a rychlým vyúčtováním klientů. Aplikace prima: Time je oblíbená mezi právními a daňovými společnostmi, kreativními agenturami, softwarovými společnostmi nebo kýmkoliv, kdo chce sledovat svou produktivitu. prima:Time je používán ve více než 100 zemích a ve více než 7 jazycích po celém světě. Time Tracking - sledování času Mějte svůj čas pod kontrolou. Proměňte své časové záznamy v peníze. Sledujte, jak produktivita Vašeho týmu stoupá. Billing - vyúčtování Vyfakturujte svou práci na základě hodinové sazby. Vytvářejte jednoduché faktury. Jedním kliknutím je exportujte, sdílejte nebo rovnou vytiskněte. Attendance - docházka Zaznamenávejte svůj příchod, odchod a přestávky. Vyexportujte záznam jen jedním kliknutím. Mějte přehled o své docházce v reálném čase.

EN: The prima:Time app helps increase your productivity by tracking the time spent on tasks, analyzing your performance and eventually billing out every activity. The prima:Time app is popular among law & tax firms, creative agencies, software houses or anyone who wants to track productivity. prima:Time is being used in more than 100 countries and in more than 7 languages around the world. Time Tracking Monitor your time expenses. Let the time records help you bill your clients. See the productivity of your team improve. Billing Set the price of your time with hourly rates. Easily create bills for clients. Export, print or e-mail your bills with a single click. Attendance Clock-in and out easily and fast. Export reports with just one click. Observe your team’s work in a real time overview.

Více informací
Service