APEX solutions s.r.o.

Kontaktní osoba

Jan Gorzolka - jan.gorzolka@apex-solutions.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Firma Apex Solutions vyvíjí mobilní a webové aplikace. Vývoj tkz. na míru pro klienta. Vyvíjíme komplexní řešení pro klienta.

EN: Apex Solutions develops mobile and web applications. Tailor-made development for the client. We develop comprehensive solutions

Základní informace o produktu / řešení

Vývoj na míru pro klienta
Czech Digital News Solutions
Severní Amerika
Severní Afrika
Západní Evropa

CZ: Řešení pro klienty jsou různá na základě potřeb a požadavků vyhodnocujeme nejlepší možnou verzi aplikace či systému který má především zvýšit efektivitu a výkonnost firmy.

EN: Solutions for clients are different based on needs and requirements, we evaluate the best possible version of the application or system, which should primarily increase the efficiency and performance of the company.

Více informací
Service