Arasoft, s.r.o.

Kontaktní osoba

Jana Hamplová - podpora@arasoft.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Jsme technologická společnost, která se zaměřujeme na vývoj projektů se společenským dopadem. Vyvíjíme webové stránky, iOS a Android aplikace a průmyslový software.

EN: We are a technology company that focuses on developing projects with social impact. We develop websites, iOS and Android applications and industrial software.

Základní informace o produktu / řešení

Flins
Czech e-Government Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Aplikace Flins sledujte dopad a efektivitu sociálních služeb a pomáhajících profesí. Transformuje kvalitativní informace sociálních služeb a pomáhajících profesí do kvantitativních dat. Predikuje sociální hrozby. BIG DATA aplikace Flins měří, jak efektivně využívá město nebo kraj svoje finanční investice do sociálního systému.

EN: Flins application track the impact and effectiveness of social services and helping professions. Transforms qualitative information of social services and helping professions into quantitative data. Predicts social threats. BIG DATA of the Flins application measures how effectively a city or region uses its financial investment in the social system.

Více informací
Service