AUTOCONT a.s.

Kontaktní osoba

Aneta Dedková - aneta.dedkova@dataspring.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Divize DataSpring Cloud Services je součástí Enterprise Business Unit AUTOCONT, které AUTOCONT získal díky akvizici společnosti DataSpring. Ve dvou moderních datacentrech poskytujeme profesionální cloudové služby IT infrastruktury pro výpočetní výkon, úložiště i zálohování, ve formě služeb nabízíme databázi či zajištění konektivity a bezpečnosti. K dispozici máme samoobslužnou cloudovou službu pleAzureStack.

EN: Division DataSpring Cloud Services is part of the AUTOCONT Enterprise Business Unit that AUTOCONT has acquired with the acquisition of DataSpring. We provide professional cloud IT infrastructure services for computing, storage, and backup in two modern data centres. As a service, we offer the database and infrastructure for connectivity and security. We provide a self-service cloud service pleAzureStack.

Základní informace o produktu / řešení

Green Drive
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa

CZ: Cloudová služba Green Drive poskytuje zákazníkům privátní datové úložiště na platformě Nextcloud. Dedikované prostředí Green Drive je vytvořené přímo na míru konkrétnímu zákazníkovi a běží ze zabezpečeného datového centra DataSpring. Služba řeší potřeby zákazníků z oblasti synchronizace a sdílení souborů v pracovních týmech, s externími zákazníky a obchodními partnery. Přínosy pro zákazníka - Bezpečný prostor pro ukládání a sdílení souborů, - Plná mobilita (přístup k souborům odkudkoli a z jakýchkoliv zařízení), - Vysoké zabezpečení – data jsou umístěna ve vlastním datovém centru poskytovatele v České republice, - Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce.

EN: The Green Drive cloud service provides the customers a private data storage on the Nextcloud platform. The dedicated Green Drive environment is tailored-made to the specific customer and runs from a secured DataSpring data centre. The service addresses customers needs from the field of synchronization and file sharing in work teams, with external customers and business partners. Benefits for the Customer include: - Secured space for storage and file sharing - Full mobility (access to files from anywhere and from any devices) - High security – data is stored in provider’s own data centre located in the Czech Republic - Service Desk and local technical support in both Czech and English language

Více informací
Service