Born Digital

Kontaktní osoba

Tomas Malovec - tomas.malovec@borndigital.ai

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: V roce 2019 se odborníci na digitalizaci zákaznických center spojili s experty na umělou inteligenci a zrodil se Born Digital. Naším produktem je AI omnichannel platforma, která firmám pomáhá s digitální transformací kontaktních center, díky které zvládnou mnohonásobně více klientů – rychle, jednoduše a bez stresu.

EN: In 2019, customer center experts teamed up with artificial intelligence enthusiasts and Born Digital was born. Our product is the AI omnichannel platform, which helps companies with the digital transformation of contact centers, thanks to which they can handle many times more clients - quickly, easily and without stress.

Základní informace o produktu / řešení

Digital Contact Center
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Austrálie a Oceánie
Severní Amerika
Jižní Amerika
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Platforma Born Digital pomáhá společnostem porozumět tomu, proč je jejich zákazníci kontaktují, a používat tato data ke zlepšování svých produktů. Platforma výrazně snižuje počet zbytečných zákaznických interakcí, což znamená vyšší spokojenost zákazníků, nižší náklady na kontaktní centrum a vyšší motivaci operátorů.

EN: The Born Digital platform helps companies understand why their customers contact them and use this data to improve their products. The platform significantly reduces the number of unnecessary customer interactions, which means higher customer satisfaction, lower contact center costs and higher motivation of operators.

Více informací
Service