CES EA s.r.o.

Kontaktní osoba

Petra Dušová - petra.dusova@cesea.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Vyvíjíme software pro veřejnou správu a nabízíme podnikové aplikace CleverApps. Máme k dispozici řešení pro digitalizaci průmyslu CleverIndustry a platformu VERIFIA pro efektivní správu a řízení identit.

EN: We develop software for public administration and offer business applications CleverApps. We have a solution for industry digitization CleverIndustry and IAM platform VERIFIA for effective identity management.

Základní informace o produktu / řešení

IAM VERIFIA
Czech Digital Identity Solutions
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Díky Identity a Access management platformě VERIFIA budete mít jeden identitní prostor ke správě a řízení interních uživatelů, externích spolupracovníků, ale i privilegovaných účtů.

EN: With VERIFIA identity and access management platform, you’ll have one identity space to manage internal users, external staff, as well as privileged accounts.

Více informací
Service