CNS a.s.

Kontaktní osoba

Jakub Voleman - jakub.voleman@cns.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie
Zdravotnictví, Farmaceutický Průmysl

CZ: CNS a.s. v současnosti působí na evropském a americkém trhu. Mezi hlavní činnosti patří vývoj software pro zdravotnictví, automobilový průmysl, bankovnictví, veřejnou správu a logistiku. Společnost má také více než 15 let zkušeností na poli šifrování a zabezpečených datových přenosů, a to včetně R&D projektů s předními českými univerzitami. Mezi další činnosti pak patří kompletní outsourcing IT služeb a správa sítě, IT audity, nebo distribuce informačního systému spisové služby.

EN: CNS a.s. is currently operating on the European and American market. The main activities include software development for healthcare, the automotive industry, banking, public administration, and logistics. The company also has more than 15 years of existence in the field of data encryption and operation of secure data transfers, including R&D projects with leading Czech universities. Other activities include IT outsourcing and administration of data networks, and audits of IT technologies.

Základní informace o produktu / řešení

Safety4Transfer
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Czech Digital Law Solutions
Austrálie a Oceánie
Severní Amerika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Jižní Asie
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Safety4Transfer je komplexní, uživatelsky přívětivý nástroj pro výměnu šifrovaných souborů mezi dvěma a více uživateli. Systém S4T zajišťuje efektivní distribuci dat v rámci vysoce zabezpečené virtuální sítě definované samotnými uživateli. Filosofie systému je postavena na jednoduchém ovládání, které však umožňuje provádět složitá nastavení práv a oprávnění řadovým uživatelům.

EN: Safety4Transfer is a comprehensive, user-friendly tool for the exchange of encrypted data between two and more users. S4T is a data encryption and transfer application which relies upon a secured, peer-to-peer virtual network that allows users to confidently exchange data with anyone in their network.

Více informací
Safety4Files
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Czech Digital Law Solutions
Austrálie a Oceánie
Severní Amerika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Jižní Asie
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Safety4Files je B2C nástroj pro jednorázovou nebo opakovanou automatickou distribuci citlivých dokumentů koncovým uživatelům. Soubory k odeslání jsou automaticky (eventuálně manuálně) exportovány do definované upload složky, která nástrojem Safety4Transfer zajistí zabezpečený transfer na úložiště portálu. Zde jsou soubory zpracovány a distribuovány koncovým příjemcům, kteří dostávají e-mailovou a SMS notifikaci o jejich dostupnosti na portálu Safety4Files.

EN: Safety4Files is a B2C tool for one-time or repeated automatic distribution of sensitive files to end users. Files for upload are automatically (or manually) exported to the defined upload folders. Safety4Transfer then provides secure file transfer to the portal storage where are files processed and distributed to the end users. They receive e- mail and text message notification about files availability on the Safety4Files portal.

Více informací
Service