Cross Zlín, a.s.

Kontaktní osoba

Simona Kovaříková - kovarikova@cross.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: CROSS Zlín se již více než 25 let zabývá kompletním vývojem, výrobou špičkových technologií pro inteligentní dopravní infrastrukturu. Produktové portfolio zahrnuje širokou škálu technologií pro silniční provoz. Patří mezi ně produkty řízení dopravy, detekce dopravy a vážení za jízdy, silniční meteorologie a systémy podpory zimní údržby, systém detekce přestupků a v neposlední řadě parkovací a platební systémy.

EN: CROSS Zlín has been engaged in the complete development and production of top technologies for intelligent transport infrastructure for more than 25 years. The product portfolio includes a wide range of technologies for road traffic. These include traffic management products, traffic detection and weighing while driving, road meteorology and winter maintenance support systems, an offense detection system and, last but not least, parking and payment systems.

Poznámka

Přehled produktů CROSS: Řízení dopravy, Detekce dopravy, Vážení za jízdy, Silniční meteorologie, Parkovací systémy, Detekce přestupků, Invipo.

Základní informace o produktu / řešení

SOFTWARE EDAPTIVA
Czech Digital Transport Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Severní Amerika
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: eDaptiva je softwarový balík pro monitoring a řízení dopravy ve městě. Intenzitu dopravy shrnuje do přehledných statistik, udržuje přehled o servisních událostech pro správce komunikací a má plně automatizované funkce pro řízení dopravy.

EN: eDaptiva is a software package for monitoring and controlling traffic in the city. It summarizes traffic intensity into clear statistics, maintains an overview of service events for road managers and has fully automated traffic management functions.

Více informací
Service