CzechMath, a.s.

Kontaktní osoba

Michal Chodák - michal.chodak@czechmath.com

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: CzechMath je nová brněnská společnost, která se zaměřuje na datovou analýzu a machine learning. Tým 13 zkušených matematiků, datových analytiků a matematických programátorů nabízí dostatečně široké spektrum zkušeností a kompetencí, aby vám dokázal pomoci i s řešením velmi komplexních problémů.

EN: CzechMath is a new company from Brno (Czech Republic), that focuses on data analysis and machine learning. Thanks to the team of 13 experienced mathematicians, data analysts and software developers CzechMath offers broad experience and a range of skills to help you tackle complex problems.

Základní informace o produktu / řešení

Optimalizace, predikce, datová analýza
Czech Smart City Solutions
Czech IoT Solutions
Czech Digital Transport Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa

CZ: Zabýváme se zakázkovou analýzou dat, a to jak statistickou analýzou, tak modely strojového učení – ať už s učitelem či bez. Tvorba regresních a klasifikačních modelů, detekce anomálií či shlukování jsou naším denním chlebem. Specializujeme se, mimo jiné, na data, která jsou založena na grafové struktuře, typicky tedy řešíme problémy spojené s provozem energetické, dopravní či IoT infrastruktury. Datovou analýzu kombinujeme pro dosažení vyšší efektivity s grafovými algoritmy a vytváříme též optimalizační modely, například pro prediktivní řízení prvků v IoT sítích, ať už se jedná o komunikační zařízení, spotřebiče nebo prediktivní řízení energetických portfolií. Máme rádi výzvy, složitých úkolů se nebojíme, ale aktivně je vyhledáváme.

EN: We specialize in data analysis. Our expertise lies in statistical analysis and models of machine learning - both supervised and unsupervised. Regression, classification, anomaly detection and clustering are our bread and butter. We focus, among other things, on data based on graph structure such as from energetics, traffic or IoT infrastructure. Enhancing data analysis with graph algorithms allows us to create optimization models and predictive control for IoT networks, energy portfolios, appliances as well as communication devices. We never back down from difficult tasks, in fact we welcome them.

Více informací
Service