CZ.NIC z.s.p.o.

Kontaktní osoba

Lucie Niessnerova - sales@turris.com

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: CZ.NIC z.s.p.o. se primárně stará o .CZ (tzv.TLD) doménu. Základní oblasti: open source vývoj, vzdělávání a školení open source systémů a bezpečnosti na internetu. Současně také vývoj a výroba vysoce zabezpečeného a neustále aktuálního WiFi routeru - Turris. Věděli jste, že první generace Turris z roku 2013 má stále aktuální firmware a aplikace? Je to díky tomu, že každý měsíc obdrží zdarma aktualizace (včetně nových funkcí). A jak aktuální a bezpečný máte váš WiFi router doma či v kanceláři?

EN: CZ.NIC z.s.p.o. takes care of the .CZ domain (so-called TLD). Basic areas: open source development, education and training in open source systems and Internet security. Further development and production of a highly secure and constantly up-to-date WiFi router - Turris. Did you know that the first generation of Turris from 2013 still has up-to-date firmware and applications? This is because you receive a free update monthly (including new features). How up-to-date and secure is your router?

Základní informace o produktu / řešení

Turris Omnia
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Czech Digital Education Solutions
Severní Amerika
Střední a jihovýchodní Evropa
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Skandinávské zeme

CZ: Ryze český, vždy aktuální, vysoce zabezpečený a plně modulární router, s nejlepšími celkovými náklady na vlastnictví (TCO) a uhlíkovou stopou.

EN: 100% EU made, always updated and very secure & fully modular WiFi router with the best TCO (Total Costs of Ownership) and carbon footprint as well, running on OpenSource.

Více informací
Service