IP wBTCb solutions, s.r.o.

Kontaktní osoba

Bc. Martin Stránský - martin.stransky@bit.plus

Základní informace o společnosti

Bankovnictví, Finanční služby

CZ: Jsme největší obchodník s kryptoměnami a digitalizovaným fyzickým Zlatem v České a Slovenské republice. Společnost byla založena v roce 2014. Obsluhujeme 14 tisíc registrovaných klientů. Provádíme desetitisíce obchodů ročně bez reklamace a v roce 2021 jsme směnily kryptoměny za 2 miliardy českých korun. Jsme držitelem licence ČNB jako "poskytovatel platebních služeb malého rozsahu". Účastníme se i vědecko-výzkumných projektů financovaných Technologickou agenturou ČR.

EN: We are the largest trader of cryptocurrencies and digitized physical Gold in the Czech and Slovak Republics. The company was founded in 2014. We serve 14 thousand registered clients. We execute tens of thousands of trades per year without complaints and in 2021 we exchanged cryptocurrencies worth CZK 2 billion. We are licensed by the CNB as a "small-scale payment service provider". We also participate in scientific research projects funded by the Technology Agency of the Czech Republic.

Základní informace o produktu / řešení

Bit.plus Service
Czech FinTech Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Sahel
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Od roku 2018 jako jsme jako jediní v Evropě dodali unikátní řešení pro obchodování s kryptoměnami do reálné licencované banky Českou národní bankou. Klienti banky tak mohou ve vlastním internetovém bankovnictví jejich domovské banky nakupovat, prodávat a držet kryptoměny. Řešení je postaveno na API rozhraní, kdy pro banku bylo velmi jednoduché celý systém integrovat. V podstatě se jednalo jen o úpravu frontendu jejich internetového bankovnictví. Celý backend, který provádí vlastní obchody, je naše unikátní řešení, které je plně pod naší kontrolou a je ve vlastnictví naší společnosti. Nepoužíváme žádné řešení třetí strany z důvodu zabezpečení maximální bezpečnosti. V systému za dobu spolupráce proběhly tisíce transakcí bez reklamací. Za zprostředkování přístupu ke klientům banky platíme bance marži z každé transakce. To znamená, že banka s minimálními náklady a ve velmi krátké době může svým klientům nabídnout velmi atraktivní služby a ještě přitom může vydělat na poplatcích velmi zajímavé prostředky. Toto řešení můžeme nabídnout všem bankám ve vybraných regionech. Technická implementace celého systému se dá realizovat ve velmi krátké době a to odhadem za 1 až 3 měsíce. Jsme společnost se sídlem v České republice, kde také odvádíme daně. Jsme typickým příkladem špičkového fintech startupu, který má neomezený potenciál růstu. Podaří-li se připojit například dalších 100 bank a získat tím přístup třeba k 20 milionům potencionálních klientů, pak samozřejmě výrazně stoupne náš zisk a tím daňový odvod do rozpočtu České republiky. A to jsme pořád na samém začátku potencionální zahraniční expanze. Naše společnost se může stát velmi výrazným plátce daně z příjmu, který bude realizovat na jiných trzích. A to můžeme mít i zásadní význam pro rozpočet České republiky.

EN: Since 2018, we have been the only one in Europe to deliver a unique solution for cryptocurrency trading to a real bank licensed by the Czech National Bank. The bank's clients can thus buy, sell and hold cryptocurrencies in their home bank's own online banking system. The solution is built on an API interface, where it was very easy for the bank to integrate the entire system. Basically, it was just a modification of the frontend of their online banking. The entire backend, which performs the actual trades, is our unique solution that is fully controlled and owned by our company. We do not use any third party solutions to ensure maximum security. Thousands of transactions have taken place in the system during the time we have been working together without any complaints. We pay the bank a margin on each transaction for providing access to the bank's clients. This means that the bank can offer very attractive services to its clients with minimal costs and in a very short time and still make very interesting money on fees. We can offer this solution to all banks in selected regions. The technical implementation of the whole system can be realized in a very short time and in an estimated 1 to 3 months. We are a company based in the Czech Republic, where we also pay taxes. We are a typical example of a high-end fintech startup with unlimited growth potential. If we manage to join, for example, another 100 banks and gain access to 20 million potential clients, then of course our profits will increase significantly and so will our tax contribution to the Czech budget. And we are still at the very beginning of potential foreign expansion. Our company may become a very significant income tax payer, which will be realised in other markets. And we may also have a significant impact on the Czech Republic's budget.

Více informací
Service