KOMIX s.r.o.

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Navrhujeme a tvoříme spolehlivá řešení. Implementujeme moderní IT technologie a komplexní systémy, které pomáhají usnadnit každodenní život a zefektivnit business.

EN: We invent, develop and implement solutions tailored to fit your needs. We implement modern IT technologies and complex systems that help make everyday life easier and business more efficient.

Základní informace o produktu / řešení

UŽ 15 LET ROZVÍJÍME SYSTÉM NA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ PASY
Czech e-Government Solutions
Západní Evropa

CZ: Odpovídáme za návrh, implementaci a rozvoj softwarového jádra celého systému podávání a zpracování žádostí o osobní doklady dle aktuálních legislativních a bezpečnostních potřeb. Toto jádro zajišťuje komunikaci mezi stovkami výdejních míst na obecních úřadech po celé republice, centrálními registry a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, který průkazy vyrábí.

EN: We are responsible for the design, implementation and development of the software core of the entire system for submitting and processing applications for personal documents according to current legislative and security needs. This core ensures communication among hundreds of issuing places in municipal authorities of so-called municipalities with extended competence across the country, central registers and the State Printing Works of Securities, which produce the ID cards.

Více informací
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM PRO NESTLÉ
Czech Digital Education Solutions
Západní Evropa

CZ: Cílem projektu bylo vytvoření globálního katalogu školení a tréninkových kurzů. Naším řešením je webová aplikace s důrazem na UX, responzivitu a sofistikovanou funkcionalitou filtrování možností a kurzů.

EN: The aim of the project was to create a global training catalog and training courses. Our solution is a web application with emphasis on UX, responsiveness and sophisticated functionality for filtering options and courses.

Více informací