NeuronSW SE

Kontaktní osoba

Martina Wallková - martina.wllkova@neuronsw.com

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Neuron soundware vyvíjí technologii pro automatizovanou prediktivní údržbu strojů. Pomocí analýzy zvuků či vibrací strojů umožňuje včas odhalovat poruchy, které by znamenaly nákladné opravy a výpadky v provozu. Technologie je založena na kombinaci umělé inteligence postavené na neuronových sítích, strojovém učení a IoT zařízení, které přijímá a zpracovává signály ze senzorů. Technologii Neuron soundware využívají ve svých provozech klienti po celém světě.

EN: Neuron soundware develops technology for automated predictive maintenance of industrial machinery. Using sound/vibration analysis of the machines, the technology enables it to detect imminent failures that would mean costly repairs and production outages. The technology is based on the combination of AI and machine learning, and IoT devices, which is receiving and processing the data from sensors. The Neuron soundware technology is being used by clients in their operations all over the world.

Základní informace o produktu / řešení

Predictive maintenance
Czech Smart City Solutions
Czech IoT Solutions
Czech Digital Transport Solutions
Severní Amerika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Neuron soundware vyvíjí technologii pro automatizovanou prediktivní údržbu strojů. Pomocí analýzy zvuků či vibrací strojů umožňuje včas odhalovat poruchy, které by znamenaly nákladné opravy a výpadky v provozu. Technologie je založena na kombinaci umělé inteligence postavené na umělých neuronových sítích, strojovém učení a IoT zařízení nBox, které přijímá a zpracovává signály ze senzorů. Technologie Neuron soundware firmám dokáže ušetřit značné náklady na údržbu, generální opravy a neplánované odstávky. Proto ji ve svých provozech využívají klienti různých velikostí po celém světě, včetně Dopravního podniku hl.m. Prahy, evropského výrobce letadel Airbus či německých firem Siemens a BMW. Trh automatizované prediktivní údržby má potenciál až 65 miliard eur v obratu a Neuron soundware je na něm se svým inovativním řešením využívajícím analýzu zvuku unikátem.

EN: Neuron soundware develops technology for automated predictive maintenance of industrial machinery. Using sound/vibration analysis of the machines, the technology enables it to detect imminent failures that would mean costly repairs and production outages. The technology is based on the combination of artificial intelligence built on neural networks and machine learning, and IoT device nBox, which is receiving and processing the data from sensors. The Neuron soundware technology can save companies significant costs on maintenance, general repairs, and unscheduled downtime. That is why it is used by clients of various sizes and industries, including the Prague Public Transport Company, Airbus, Siemens, and BMW. The sector of automated predictive maintenance has a potential of up to 65 billion euros in turnover, and Neuron soundware with its innovative solution is a unique player in the market.

Více informací