Plant.id

Kontaktní osoba

Ondřej Veselý - ondrej.vesely@plant.id

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Zaměřujeme se na využití strojového učení (umělé inteligence) pro analýzu obrazu. Máme zkušenosti především s identifikací druhů rostlin za účelem monitoringu životního prostředí, nebo s tvorbou aplikačních map pro zemědělství a lesnictví.

EN: We focus on the use of machine learning (artificial intelligence) for image analysis. We have experience mainly with the identification of plant species for the purpose of environmental monitoring or with the creation of application maps for agriculture and forestry.

Poznámka

Vyzkoušejte si naše demo na webu https://Plant.id Určujeme více než 10 tisíc druhů rostlin. Naše úspěšnost je 90%. Každé určení zvládneme do dvou vteřin.

Základní informace o produktu / řešení

Plant.id API
Czech Digital Education Solutions
Austrálie a Oceánie
Severní Amerika
Střední Afrika
Jižní Amerika
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik

CZ: Zaměřujeme se na využití strojového učení (umělé inteligence) pro analýzu obrazu. Máme zkušenosti především s identifikací druhů rostlin za účelem monitoringu životního prostředí, nebo s tvorbou aplikačních map pro zemědělství a lesnictví.

EN: We focus on the use of machine learning (artificial intelligence) for image analysis. We have experience mainly with the identification of plant species for the purpose of environmental monitoring or with the creation of application maps for agriculture and forestry.

Více informací
Service