Principal engineering s.r.o.

Kontaktní osoba

Zdeněk Culek - zdenek.culek@principal.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Jako systémový integrátor dodáváme komplexní řešení a specializované IT služby pro zákazníky z oblastí financí, telekomunikací, utilit a státní správy v Evropě a Severní Americe. Zajišťujeme outsourcing vývoje, podpory a celého IT formou nearshore nebo offshore centra. Vybudovali jsme vlastní síť IT specialistů, zajišťujeme kvalifikované odborníky a nabízíme nejrychlejší způsob, jak získat zkušený tým pro zákaznické projekty.

EN: As a systems integrator, we deliver comprehensive solutions and specialized IT services to our customers in the finance, telecommunications, utilities and government sectors in Europe and North America. We provide outsourcing of development, support and entire IT in the form of nearshore or offshore centre. We have built our own network of IT specialists, provide qualified experts and offer the fastest way to get an experienced team for customer projects.

Základní informace o produktu / řešení

Principal Telemedicine
Czech IoT Solutions
Czech e-Health Solutions
Severní Amerika
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Platforma PRINCIPAL Telemedicine vám umožní provádět vzdálený dohled nad pacienty a sbírat telemetrická data. Přináší vám také nástroje pro komunikaci s pacientem a pro sběr hodnot i jejich analýzu v reálném čase. Získejte prostor a nástroje pro lepší zdravotnickou péči.

EN: The PRINCIPAL Telemedicine platform allows you to remotely monitor patients and collect telemetry data. It also gives you the tools to communicate with the patient and to collect and analyse values in real time. Get the space and tools for better healthcare.

Více informací
Service