Retailys.com s.r.o.

Kontaktní osoba

Alžběta Hrušková - hruskova@retailys.com

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Jsme česká softwarová společnost, fungující od roku 2017. Za dobu své existence jsme založili 2 pobočky v České republice, Londýně a Singapuru. Náš hlavní produkt je e-commerce omnichannel řešení Retailys, které usnadňuje obchodníkům expanzi do zahraničí a umožňuje spravovat neomezené množství prodejních kanálů v jedné administraci. Nejsme jen vývojáři softwaru, ale také odborníci v oblasti e-commerce a našim zákazníkům poskytujeme komplexní poradenství pro expanzi jejich online podnikání.

EN: We are a Czech software company, operating since 2017. During our existence, we have established 2 branches in the Czech Republic, London and Singapore. Our main product is Retailys, an e-commerce omnichannel solution that allows merchants to expand abroad and manage an unlimited number of sales channels in one administration. We are not only software developers but also e-commerce experts and provide our customers with comprehensive consulting on how to expand their online business.

Základní informace o produktu / řešení

Retailys
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Severní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Skandinávské zeme

CZ: Informační systém Retailys je unikátní omnichannel e-commerce cloudové řešení, umožňující snadnou a rychlou expanzi e‑shopů do zahraničí. Z jedné administrace můžete spravovat více prodejních kanálů (online obchodů) najednou. České i zahraniční e‑shopy, globální online tržiště (Amazon, eBay), srovnávače zboží (Heureka, Idealo), nebo obchody na sociálních sítích. Systém představuje komplexní nástroj pro řízení celého vašeho online businessu. Retailys cloud systém disponuje více než 200 funkcemi. Mezi funkcemi najdete např: jednotnou správu objednávek na všech prodejních kanálech, automatickou synchronizaci skladů, integrovaný pokladní systém – možnost napojení vaší kamenné prodejny, generování faktur a propracovaný systém DPH. Kromě prodeje na marketplaces, které můžete spravovat z Retailys, nebo odbavování e‑shopů po celé Evropě, můžete v Retailys cloudu využívat spoustu integrací aplikací třetích stran. Pokud již využíváte nějaký účetní software, platební bránu nebo fullfilment službu, můžete si ji jednoduše nechat napojit do Retailys. Jako omnichannel systém umí komunikovat skrz API se všemi aplikacemi a zároveň vytváří komunikační propojení mezi aplikacemi samotnými.

EN: The Retailys information system is a unique omnichannel e-commerce cloud solution that enables easy and fast expansion of retailers abroad. From one administration you can manage multiple sales channels at the same time, such as Czech and foreign e-shops, global online marketplaces (Amazon, eBay), comparison shopping sites (Idealo), or stores on social networks. The system is a comprehensive tool for managing your entire online business. Retailys cloud system has more than 200 features, such as unified order management on all sales channels, automatic synchronization of warehouses, integrated POS, which you can use in your brick-and-mortar store, invoice generation or a sophisticated VAT system. Because of the massive API, you can integrate various third party applications. F.e. if you already use any accounting software, payment gateway or fullfilment service, you can simply have it connected to Retailys.

Více informací
Service