Robot ICT

Kontaktní osoba

Lukáš Vu - marketing@robotict.com

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Jsme česká IT společnost se zaměřením na automatizaci procesů a vývoj softwar. Naším posláním je minimalizovat úsilí při správě procesů, snižovat náklady na podporu a dosahovat vynikající zkušenosti se zákazníky ve všech komunikačních kanálech. Zavázali jsme se poskytovat hodnotu našim klientům prostřednictvím inteligentních digitálních řešení.

EN: We are a Czech IT company focusing on process automation and software development. Our mission is to minimize maintenance efforts, reduce support costs and achieve superior customer experience across all interaction channels. We are committed to deliver value to our clients throughout smart solutions.

Základní informace o produktu / řešení

Robotic Process Automation
Czech Innovative Management and Office Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa

CZ: Robotic Process Automation Dosáhněte významného snížení provozních nákladů, zkrácení doby provádění procesu, zvýšení provozní efektivity pomocí robota RPA. To vše s průměrnou návratností investic 8 měsíců. Dynamic Network Automation DNA je inteligentní konfigurace sítě a automatizované řešení, které umožňuje síťovým operacím provádět nejběžnější úkoly a plnění požadavků na tisících zařízeních v daném okamžiku. App Dynamics AppDynamics poskytuje monitorování aplikací v reálném čase, aby odhalil anomálie a udržel hladký chod vaší firmy.

EN: Robotic Process Automation Achieve high operational cost reduction, decrease the process execution time, increase the operational efficiency through an RPA robot. Dynamic Network Automation DNA is an intelligent network configuration and automation solution that enables network operations to perform most common request fullfillment tasks across thousands of devices in no time. App Dynamics App Dynamics provides real-time monitoring of applications to detect anomalies and keep your business running smoothly.