SolverTech s.r.o.

Kontaktní osoba

Roman Bartolšic - roman.bartolsic@solvertech.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie
Logistika, Transport

CZ: Přes deset let se věnujeme dopravním analýzám, plánování a optimalizaci tras. Zapřáhli jsme pokročilou matematiku do snižování nákladů na dopravu, pružnějšího řízení, rychlejšího hodnocení a větší pohody dispečerů, řidičů i zákazníků. Pracujeme pro rozvozce v Česku, na Slovensku, ve Velké Británii, v Kanadě a v Austrálii. Naše aplikace jim v průměru šetří 20 % nákladů. Možnosti podobných úspor nacházíme všude. Budou i u vás.

EN: For over ten years, we have been involved in transport analysis, planning and route optimization. We’ve incorporated advanced mathematics to reduce transportation costs and to provide more flexible management, faster evaluations and greater well-being for dispatchers, drivers and customers. We work for distributors in the Czech Republic, Slovakia, the UK, Canada and Australia. On average, our applications save them 20% in costs. We find opportunities for similar savings everywhere.

Základní informace o produktu / řešení

Tasha
Czech Smart City Solutions
Czech Digital Transport Solutions
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Úspěšný český software pro plánování dopravy a optimalizaci tras rozvozů, svozů, převozů a jejich kombinací (next day delivery). Plánování dopravy je naše specialita, Tashu využívá přes 100 firem ve více než 10 zemích světa. Šetří až 20 % dopravních nákladů.

EN: Successful Czech software for transport planning and optimization of routes of deliveries, pick-ups, transports and their combinations (next day delivery). Saves up to 20% on transport costs.

Více informací
Kira
Czech Smart City Solutions
Czech Digital Transport Solutions
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Extrémně výkonná optimalizace radiální distribuce zboží v den objednání (Continuous/Same Day Delivery). Ať vaši zákazníci nečekají!

EN: Extremely powerful optimization of radial distribution of goods on the day of ordering (Continuous/Same Day Delivery). Don’t let your customers wait!

Více informací
Triss web service
Czech Smart City Solutions
Czech Digital Transport Solutions
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Autonomní webová služba pro výpočet optimálních rozvozových tras. Pracuje s dávkou objednávek a informacemi o vozovém parku. Chytrý dopravní modul do vašich informačních/e-shopových systémů.

EN: Autonomous Web service for calculating optimal delivery routes. It works with a batch of orders and fleet information. A smart transport module to your information/e-shop systems.

Více informací