T-SOFT a.s.

Kontaktní osoba

Věra Vokrouhlíková - vokrouhlikova@tsoft.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: T-SOFT a.s. je od roku 1991 IT společností s prioritním zaměřením na speciální informační systémy, integraci a bezpečnost. K našim nejcennějším znalostem a zkušenostem patří schopnost vytvářet a implementovat systémy i celostátního rozsahu ve velice krátkých termínech. Našimi zákazníky jsou veřejná správa, banky, velké podniky i mezinárodní instituce. Jsme ale dostatečně flexibilní, takže dokážeme efektivně realizovat i relativně malé zakázky a projekty.

EN: Founded in 1991, T-SOFT a.s. is an IT company with a priority focus on special information systems, integration and security. The ability to create and implement systems on a nationwide scale in very short deadlines belongs among our most valuable know-how and experience. Our customers include public administration, banks, large corporations and international institutions. We are, however, flexible enough to even effectively implement relatively small contracts and projects.

Základní informace o produktu / řešení

Test připravenosti organizace na krizové situace – stresstest
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Service