U &SLUNO a.s.

Kontaktní osoba

Jana Czapková - jczapkova@sluno.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Dodáváme informační systémy i hardware. Ladíme firemní procesy a hledáme cesty k lepším výsledkům. Pomáháme firmám napříč odvětvími. Poradíme si s tvorbou věrnostního programu pro drogerii i správou skladů výrobního závodu. Každý váš proces propojíme se správnou technologií. Budujeme retail už 30 let.

EN: We provide information systems and hardware. We tune your company processes and seek ways to achieve better results. Helping companies across all sectors to achieve better performance. We are experts in creating loyalty programmes for drugstores, as well as a factory's warehouse management system. We can link every process you use with the right technology. Together, we have been active in the retail business for 30 years.

Poznámka

https://www.u-sluno.eu/en/referrals/

Základní informace o produktu / řešení

Promo Forecast AI
Czech IoT Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Promo Forecast AI dokáže na základě dat z promočních prodejů a pomocí umělé inteligence přesně určit, jaký produkt bude mít v nadcházejících akcích největší úspěch. Obchodníkům i dodavatelům poskytuje plnou kontrolu nad celým procesem přípravy promocí od výběru zboží, stanovení ceny až po precizní analytiku na konci akce.

EN: Promo Forecast AI uses promotional sales data, it applies AI to accurately determine what product will be most successful in upcoming promotions. Thus, retailers and suppliers gain complete control over the entire procedure of promotion preparation, from product selection and pricing to precise analytics at the end of the promo.

Více informací