UNIS COMPUTERS, a.s.

Kontaktní osoba

Drahomír Kalina - dkalina@uniscomp.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: O společnosti UNIS COMPUTERS UNIS COMPUTERS je renomovaná IT společnost s více než 26 lety zkušeností, širokou nabídkou služeb a týmem čítajícím přes 40 špičkových profesionálů. UNIS COMPUTERS patří k předním IT společnostem v České republice. Naše působnost začíná u návrhů a realizací ICT infrastruktury, přes vytváření nejmodernějších IT celků jako datových center, až po zajištění bezpečnosti dat. Všem jsme silným a spolehlivým partnerem, který se postará o vysoce funkční IT řešení.

EN: About UNIS COMPUTERS UNIS COMPUTERS is a renowned IT company with more than 26 years of experience, a wide range of services, and a team of over 40 top professionals. UNIS COMPUTERS is one of the leading IT companies in the Czech. Our competences start with the designs and implementations of ICT infrastructure, through the creation of state-of-the-art IT units as data centres, to provision of data security. We are a strong partner who will take care of highly efficient IT solutions for all.

Základní informace o produktu / řešení

Profesionální řešení bezpečnosti IT, IT infrastruktur.
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: IT bezpečnost - Zabezpečení v IT a počítačových sítí Uchovávat data nejrůznějších subjektů v komerčním i nekomerčním prostředí je jedním z hlavních úkolů a zároveň předností fungujícího IT. Našim zákazníkům zajišťujeme vysokou úroveň zabezpečení IT. Zajišťujeme neustálou ochranu před počítačovými viry, neoprávněnými přístupy k datům, vizuální zabezpečení prostor a další. IT bezpečnost: Řízení přístupu do LAN a WLAN Dynamické, centrálně konfigurované řízení přístupu do drátové a bezdrátové lokální sítě je základním stavebním kamenem pro zabezpeční přístupu k datům v počítačové síti. Identifikace a následné řízení přístupu je možné na základě zařízení nebo identity uživatele. Řešení je vhodné pro organizace všech velikostí a oborů, které potřebují identifikaci zařízení a uživatelů. Na základě ověřené identity bude zajištěn přístup ke zdrojům počítačové sítě dle nadefinovaných pravidel. Již se Vám nestane, že se Vám kdokoliv, kdo má přístup např. k datové zásuvce, připojí do počítačové sítě. IT bezpečnost: Ochrana perimetru LAN Ochrana před útoky na Vaši lokální síť. Toto řešení je vhodné pro všechny, kdo vyžaduje kvalitní zabezpečení lokální sítě. Díky tomuto zabezpečení není nutné se obávat narušení práce a finančních ztrát vzniklých odcizením dat.

EN: IT Security Keeping data of a variety of entities in the commercial and non-commercial environment is one of the main challenges and, at the same time, advantages of functioning IT. We provide our clients with a high level of IT security. We provide ongoing protection against computer viruses, unauthorised data access, visual premise security, and more. IT Security LAN and WLAN access control Dynamic, centrally configured control of access to wired and wireless local networks represents the basic building block for securing data access in a computer network. Identification and subsequent access control is possible based on the device or user's identity. The solution is suitable for organisations of all sizes and fields that need device and user identification. Based on the authenticated identity, access to computer network resources will be ensured according to the defined rules. You will never again encounter a situation where, for example, somebody who has access to a data socket would be able to connect to a computer network. IT Security Protection of the LAN perimeter Protect against attacks on your local network. This solution is suitable for anyone who requires high-quality LAN security. Thanks to this security, there is no need to worry about the disruption of work and the financial loss resulting from data theft.

Více informací