Vertical Production s.r.o.

Kontaktní osoba

David Řehořka - rehorka@verticalproduction.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie
Kultura
Média
Ostatní
Zábavní průmysl

CZ: Jsme mladý kreativní tým, které stojí za rozmanitým portfoliem služeb a výstupů. Zajišťujeme kompletní služby na profesionální úrovni – na Vašem projektu spolupracujeme již od prvotního plánování, přes realizaci, až po postprodukci a distribuci finálního výstupu. Mezi naše standardní práce patří živá vysílání, hybridní akce a vysílání, reklamní tvorba, dokumentace akcí ale i korporátní videa.

EN: We are a young creative team with a diverse portfolio of services and projects. We provide complete services at a professional level - we cooperate on your project from the initial planning, through implementation, to post-production and distribution of the final output. Our standard works include live broadcasts, hybrid events and broadcasts, advertising spots, event documentation as well as corporate videos.

Základní informace o produktu / řešení

Živé vysílání
Czech Digital News Solutions
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Austrálie a Oceánie
Severní Amerika
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Plánujete zrealizovat živé vysílání? Zaměřujeme se na tvorbu a zajištění živých vysílání odkudkoliv, vaší firmy, našeho studia, tvorbu kontribuční sítě atp. Pro větší fyzické či hybridní akce nabízíme prostory NextZone. V případě zájmu o jakoukoliv formu živého vysílání, nás neváhejte kontaktovat a domluvit se na podrobnostech.

EN: Are you planning to do a live broadcast? We focus on creating and providing live broadcasts from anywhere, your company, our studio, creating a contribution network, etc. We offer NextZone spaces for larger physical or hybrid events. If you are interested in any form of live broadcast, do not hesitate to contact us and agree on the details.

Reklamní tvorba a korporátní videa
Czech Digital News Solutions
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Austrálie a Oceánie
Severní Amerika
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Potřebujete rozšířit povědomí o Vaší značce, zvýšit důvěryhodnost firmy, oslovit nové klienty, vytvořit zdravici pro nadcházející akci či jen tak do zásoby? Nedílnou součástí celého procesu tvorby reklamních materiálů je konzultace s klientem, příprava scénáře a následná realizace projektu.

EN: Do you need to increase awareness of your brand, increase the company's credibility, reach new clients, create a greeting for the upcoming event or just stock up? An integral part of the entire process of creating advertising materials is consulting with the client, preparing the scenario and subsequent project realization.