VR LIFE s.r.o.

Kontaktní osoba

Jana Trdá - jana@vrlife.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie
Zdravotnictví, Farmaceutický Průmysl

CZ: Vyvíjíme aplikace ve virtuální realitě. Zaměřujeme se hlavně na škálovatelný produkt VR VITALIS - rehabilitace ve virtuální realitě a další projekty pro zdravotnictví.

EN: We develop applications in virtual reality. We focus mainly on the scalable VR VITALIS product - rehabilitation in virtual reality and other projects for healthcare.

Základní informace o produktu / řešení

VR VITALIS
Czech e-Health Solutions
Czech 3D Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa

CZ: VR VITALIS jsou motivační cvičení, jako doplněk rehabilitace, ve virtuální realitě. Pomáhá pacientům cvičit po nemoci, úraze či nemoci. Případně aktivizovat klienty domovů pro seniory apod. Rehabilitačním zařízením, nemocnicím, lázním a domovům sociálních služeb pomáhá řešit s problémem s nedostatkem personálu a drahým rehabilitačním zařízením.

EN: VR VITALIS are motivational exercises, as a supplement to rehabilitation, in virtual reality. Helps patients exercise after illness, injury or illness. Alternatively, activate clients of homes for the elderly, etc. It helps rehabilitation facilities, hospitals, spas and social service homes solve the problem of staff shortages and expensive rehabilitation facilities.

Více informací
Service