AZN kru

Kontaktní osoba

Thuy Linh Mai - linh@aznkru.com

Základní informace o společnosti

Informační technologie
Kultura
Média

AZN kru je produkční společnost, která vyrábí televizní a online reklamy, videa a animace. Spolupracujeme s českými i zahraničními firmami, státními i neziskovými organizacemi.

Základní informace o produktu / řešení

Videa, animace
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Severní Amerika
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme
Více informací
Service