B2A Software Development s.r.o.

Kontaktní osoba

Miroslav Kaleta - miroslav.kaleta@b2a.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

Jsme softwarová společnost působící ve Zlíně od roku 2014. Vytváříme špičkové aplikace na platformě iOS, které usnadňují práci vašim zaměstnancům. Eliminujeme chyby ve výrobě, zkvalitňujeme komunikaci a zvyšujeme výkonnost. Klademe velký důraz na přístup zaměřený na uživatele a dodáváme špičkové aplikace přizpůsobené specifickým potřebám našich klientů. Vždy s maximálně optimalizovaným a kvalitním kódem, efektivním nasazením a maximální bezpečností.

Základní informace o produktu / řešení

B2A Pracoviště
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

Aplikace B2A Pracoviště poskytuje pracovníkům ve výrobě vždy aktuální plán práce včetně všech informací nezbytných k jejímu výkonu. Umožňuje zadávat do ERP informace o započetí práce a odepisovat výrobní operace. Zároveň slouží jako nástroj pro konkrétní i obecnou komunikaci s pracovníkem. Operátor výroby má iPad místo papírové průvodky. Po přihlášení do aplikace vidí frontu práce a výrobní příkazy s operacemi, které zahajuje a ukončuje swipem. K dispozici má veškeré informace o výrobních příkazech, operacích, materiálu, nástrojích a taky vidí časovou osu. Může skenovat čárové a QR kódy či zobrazit výkresovou dokumentaci. Pro hlášení podezření na neshodu využije focení s možností značení do fotografie. V kontu pracovníka jednoduše zjistí, jaký výkon podal.

Více informací
B2A Mistr
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

Aplikace se zaměřuje na práci mistra ve výrobě. Přináší přehled o aktuálním stavu výroby, možnost jednoduchého rozdělování práce bez nutnosti osobní konzultace i technologickou podporu pro pracovníky. Vzájemně propojuje lidi a činnosti s ERP a napomáhá zefektivnit celkové workflow postupů ve výrobě. Mistr sleduje výrobu bez papírových podkladů. Díky aplikaci v tabletu má celkový přehled o výrobě, zakázkách i operátorech výroby. Může použít skenování čárového/QR kódu, aby zjistil, kdo na čem pracoval nebo o jakou zakázku se jedná. Snadno přiřadí frontu práce na konkrétní pracovníky. Dostává notifikace z výroby o podezřeních na neshodu

Více informací
B2A Kontrolor
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

Aplikace slouží k dokumentaci záznamů o provedených kontrolách, včetně pořízení fotografií a evidence neshod. Pro efektivní využití je vhodné, aby operace kontroly kvality byly součástí technologického postupu a existovaly k nim operace na výrobním příkazu, pro které je možné provést zahájení a odpis práce. V opačném případě řešíme způsob evidence individuálně podle konkrétních potřeb našich zákazníků. Kontrolor kvality používá intuitivní prostředí aplikace na iPadu k evidenci kontroly namísto dřívějšího využívání papírové dokumentace s přepisem do systému. Aplikace mu přívětivě ukazuje frontu práce s výrobními příkazy a operacemi, u kterých je potřeba provést kontrolu. Jednoduše zaeviduje shodu či typy neshod a vytvoří protokol. Pokud někdo z kolegů ve výrobě nahlásí podezření na neshodu, přijde mu okamžitě notifikace a vidí veškeré informace

Více informací
B2A Sklad
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

Aplikace pro digitální řešení skladové evidence vede ke zrychlení a zefektivnění veškerých evidenčních činností prováděných v procesu skladových operací. Nahrazuje papírovou administrativu čtečky a práce s dvouřádkovými čtečkami a využívá intuitivního uživatelského rozhraní mobilní aplikace pro iPad. Výsledkem je jednoduché a efektivní vytváření skladových dokladů, provádění inventur a realizace další skladové agendy. Skladník získává díky iPadu přehled o veškerých skladových položkách. Může sledovat množství, umístění nebo si zobrazit potřebné dokumenty k dané skladové položce. Pomocí tabletu může provádět veškeré skladové operace, které se on-line zapisuji do ERP systému. Identifikace položek probíhá skenováním QR kódu, nebo je může skladník ručně vyhledat přímo v iPadu. Ten slouží i k organizaci práce skladníka, kdy lze například evidovat manipulační požadavky, které skladník popřípadě manipulační dělník postupně zpracovává.

Více informací
B2A Servis
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

Aplikace pro digitální řešení evidence servisních zásahů a činností vede k urychlení a zefektivnění procesů. Nahrazuje papírovou dokumentaci mezi servisním pracovníkem a zákazníkem. Pomocí iPadů intuitivně zapisuje a vykazuje odvedenou činnost. Automaticky odesílá podepsaný servisní výkaz e-mailem zákazníkovi. ervisní technik v aplikaci vidí frontu plánovaných servisních úkolů seřazenou dle termínu a priority. Má přístup ke všem potřebným informacím, jako jsou popis úkolu, předpokládané náhradní díly a práce, kontaktní osoba, či dostupnost potřebných dílů. Může si dopředu také prohlédnout kompletní popis servisovaného předmětu včetně potřebné dokumentace, nebo případné předchozí servisní záznamy. Servisní technik si pomocí iPadu může zkontrolovat aktuální stav položek, za které nese zodpovědnost a má evidovány na svém skladě. V samotný den servisního zásahu iPad navede technika pomocí navigace na požadované místo u zákazníka. Tam pak pomocí iPadu pořizuje záznam o provedeném zásahu včetně fotodokumentace. Výsledný předávací protokol, který se zobrazí v iPadu, pak podepisují spolu se zákazníkem a ten je následně zaslán ve formě pdf na požadované e-maily.

Více informací
B2A Údržba
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

Řešení pro digitalizaci facility managementu Aplikace slouží pro jakoukoliv plánovanou, opakovanou nebo urgentní údržbu v rámci firmy. Od oprav strojů přes správu nemovitostí až po dozor nad vozovým parkem. Šetří čas, napomáhá k efektivnímu rozdělování práce, eliminuje nadužívání papíru a slouží k rychlé výměně, zaznamenávání a sdílení informací. Údržbář už nenosí ke stroji ušmudlané návody a záznamy o kontrole. Veškeré potřebné informace má v iPadu. Naskenuje kód na stroji anebo jej najde ve frontě práce. Zobrazí si kartu stroje a vidí jeho historii, plánovanou údržbu i nezbytnou dokumentaci. Při servisu odepisuje použitý materiál ze skladu a eviduje svou činnost. Může fotit i natáčet videa jako záznam z činnosti

Více informací
B2A Messenger
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

Mobilní a webová aplikace B2A Messenger poskytuje komfortní rozhraní pro řešení online komunikace. Jedná se o komunikační nástroj pro interní použití, který může být využitý také pro komunikaci se zákazníky. Zprávy od uživatelů jsou zasílány do komunikačních vláken. Hlavní předností B2A Messenger je propojení s ERP a provázání komunikačních vláken s entitami jako je např. zakázka, nabídka, výrobní příkaz apod. Zprávy ve vláknech jsou viditelné pro oprávněné uživatelé. Díky aplikacím B2A Messenger jsou všechny zprávy k zvolené entitě zaznamenané a její použití eliminuje nedostatky telefonické či emailové komunikace. Pro komunikaci se používají jednoduché textové zprávy, které můžou být rozšířené o multimediální obsah. Pro přidání fotografií je možné použít přímo kameru zařízení či soubory uložené v zařízení. Přirozená digitální komunikace.

Více informací
B2A Healthcare
Czech e-Health Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

Ti správní lidé na správném místě. Automatické rozdělování práce podle matice dovedností a kompetencí. Spousta ušetřeného času personálu a pozornost směřovaná tam, kde je nejvíc potřebná. Nabízíme technologie, které přiblíží lékaře k jeho pacientům Lékař přijde na vizitu bez papírů. Naskenuje si tabletem čárový kód z náramku na pacientově ruce a hned má k dispozici veškerá data. Výsledky z laborky mu zasvítí na hodinkách, stejně jako například alarmující zpráva od sestřičky. Stačí jedno kliknutí a sestřička přesně ví, jaké léky je třeba podávat. Pacient má všechny lékařské informace přehledně ve svém iPadu. Ví, co ho kdy čeká, kdo se o něj stará a může komunikovat přímo s lékaři a zdravotnickým personálem. Snadno si vytvoří nové požadavky, které putují bez prodlevy automaticky k těm správným zaměstnancům nemocnice.

Více informací
B2A Pilot Work Log
Czech Digital Transport Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

Díky řešení B2A pro leteckou dopravu se mohou miliony cestujících cítit bezpečněji díky zpřehlednění a zjednodušení komunikace mezi piloty a dispečinkem. Pilot může snadno reportovat svou způsobilost k letu, reportovat začátek a konec služby, nahrávat důležité dokumenty a spoustu dalšího.

Více informací
B2A Train Driver
Czech Digital Transport Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

Unikátní ekosystém sestávající ze snadno použitelné mobilní aplikace pro strojvedoucí a webové aplikace pro výpravčí. Vždy relevantní a správná data v reálném čase: systém zjednodušuje komunikaci mezi strojvedoucími a dispečery, zvyšuje kvalitu záznamů o vlacích a tratích, usnadňuje sdílení dokumentů a především zlepšuje řízení bezpečnosti.

Více informací
Service