INEKON SYSTEMS s. r. o.

Základní informace o společnosti

Informační technologie

Náš příběh začal v roce 2005, kdy parta zkušených programátorů, analytiků, finančních controllerů a IT specialistů založila společnost INEKON SYSTEMS s. r. o. Od té doby vytváříme stále sofistikovanější MIS software pro velké a střední společnosti. Využíváme nejmodernější technologie a podporu BI software.

Základní informace o produktu / řešení

BUSINESS NAVIGATION SYSTEM
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech FinTech Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

Naše společnost je zkušeným partnerem nejúspěšnějších českých a slovenských firem, které chtějí pomocí lepšího plánování, efektivnějšího controllingu a pokročilých analýz zvyšovat svoji hodnotu. S využitím ucelené koncepce podnikového řízení Business Navigation a produktů BNS či FINkeeper dodáváme řešení pro strategické řízení, taktické plánování a analýzu výsledků. Máme za sebou více než 160 projektů v různých odvětvích průmyslu, obchodu, bankovnictví a automotive. Díky propojení BNS a BI software dáváme datům nový rozměr. V INEKON SYSTEMS s. r. o. pořádáme konference Business Navigation Days pro zájemce z oblastí trendů ve finančním řízení, přednášíme na předních vysokých školách, spolupracujeme s Controller Institutem a jsme členem České asociace pro finanční řízení (CAFIN). Pravidelně se aktivně účastníme prestižních českých i evropských akcí souvisejících s problematikou business intelligence, controllingem a finančním řízením podniků. INEKON SYSTEMS s. r. o. je také oficiálním partnerem BI produktů Tableau a Power BI, které slouží k analýze, zpracování a vizualizaci dat v reálném čase.

Více informací
Service