miitis.ai s.r.o.

Kontaktní osoba

Tomáš Vika - tomas.vika@miitis.ai

Základní informace o společnosti

Informační technologie

miitis.ai s.r.o. spravuje Českou národní bankou registrovaný fond pro algoritmické obchodování kryptoměn. Jedná se o privátní, alternativní fond registrovaný v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 596 písm. e) ve spojení s § 15 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Ve světě jsou tyto fondy známy pod pojmem "Family & Friends funds".

Základní informace o produktu / řešení

miitis.fund
Czech FinTech Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

Kryptoměnový, kvantový, intradenní, automatizovaně obchodující matematický model založený na nejmodernějších technologiích a přístupech v oblasti umělé inteligence, strojového učení a neuronových sítí. Strategie založená na predikci vývoje kurzu kryptoměn v horizontu do čtyř hodin úspěšně fungující již od roku 2018! miitis fund je Českou národní bankou registrovaný fond pro algoritmické obchodování kryptoměn. Jedná se o privátní, alternativní fond registrovaný v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 596 písm. e) ve spojení s § 15 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Ve světě jsou tyto fondy známy pod pojmem "Family & Friends funds".

Více informací
Service