NEWPS.CZ s.r.o.

Kontaktní osoba

Tereza Lomničková - tlomickova@newps.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

Jsme specialisté na IT procesy, digitalizaci, ochranu dat a zabezpečení uživatelských přístupů. Od našeho vzniku roku 2001 jsme si vybudovali pozici významného dodavatele systémů českého eGovernmentu, kdy jsme spoluvytvářeli systém Czech POINT a Informační systém datových schránek. Naše IT řešení však dodáváme i soukromému sektoru a územní samosprávě. V posledních letech dále pracujeme na projektech propojujících světy IT a práva. V rámci naší činnosti spolupracujeme i se zahraničními klienty.

Základní informace o produktu / řešení

PES - Právní elektronický systém
Czech e-Government Solutions
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Czech Digital Law Solutions
Czech Digital Identity Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

Právní elektronický systém (PES) je světově unikátní projekt, který propojuje svět práva se světem IT. Právníkům umožňuje pomocí komplexního elektronického formuláře analyzovat právní předpisy až na úroveň jednotlivých povinností, díky čemuž lze získat přehled nejen v jednotlivých právních předpisech, ale i v rámci celé právní úpravy. Podnikatelům, živnostníkům a dalším profesionálům pak poskytuje možnost vyznat se ve složitém systému povinností plynoucích ze zákonů, vyhlášek, evropských nařízení a dalších předpisů, které jsou jim těmito předpisy uloženy a následně vymáhány a sankcionovány orgány veřejné moci. PES pomáhá podnikateli přehledně sledovat všechny povinnosti a vždy jej upozorní tak, aby vše řádně a včas splnil – ať už jde o to, kdy a co zaplatit, co a jak učinit, co naopak nedělat či kam jaký formulář poslat. Toto vše lze díky našemu sytému zařídit na jednom místě, online a bez zbytečného papírování. PES tak svým uživatelům výrazně snižuje zatížení byrokracií a poskytuje jim možnost věnovat veškerý svůj drahocenný čas vlastnímu podnikání a neztrácet ho orientací ve složitých právních předpisech. Právní elektronický systém dále nabízí několik přínosných funkcí pro jednodušší organizaci práce. Podnikatelé zde například naleznou kalendář povinností se zobrazením termínů pro splnění povinností, díky čemuž již nepromeškají žádnou lhůtu. Pomocí funkce tzv. „Životních situací“ navíc může podnikatel rychle a efektivně vyřídit povinnosti vztahující se k nově vyvstalým skutečnostem neodmyslitelně patřícím k podnikání, jakou je například nástup nového zaměstnance nebo třeba změna sídla společnosti. Dále PES obsahuje funkci „Delegace“, která umožňuje plnění povinností převést na Vaše spolupracovníky či podřízené. Pomocí pár kliknutí vyberete povinnosti patřící kupříkladu do gesce HR či mzdové účetní, tyto povinnosti se jim takto delegují a vy se můžete nerušeně věnovat rozvoji Vašeho podnikání. Pro nepřetržitou kontrolu Vašich povinností také můžete využít užitečnou mobilní aplikaci. PES je přehledný (nabízí přehled všech povinností relevantních právě pro Vás), efektivní (snižuje administrativní zátěž) a spolehlivý (díky průběžné aktualizaci systému garantuje aktuálnost všech platných povinností). Konec hodinám zoufalé snahy o orientaci v předpisech, konec zbytečným výdajům na právní poradenství a konec pokutám.

Více informací
Service