Phonexia s.r.o.

Kontaktní osoba

Kateřina Zemanová - katerina.zemanova@phonexia.com

Základní informace o společnosti

Informační technologie

Phonexia jako jedna z prvních na světě nabídla komerční technologii hlasové biometrie, která pro identifikaci mluvčího využívá výhradně neuronové sítě a dosahuje tak vysoké přesnosti a rychlosti. Technologie Phonexie dokážou podle hlasu rozpoznat identitu mluvčího, jeho pohlaví, mluvený jazyk či přepsat řeč do textu. Firma poskytuje technologie zejména pro vládní bezpečnostní složky a organizace bojující s kriminalitou ve více než 60 zemích.

Základní informace o produktu / řešení

Phonexia Voice Inspector
Czech Digital News Solutions
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Czech Digital Identity Solutions
Austrálie a Oceánie
Severní Amerika
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme

Phonexia Voice Inspector, využívaný například německou federální kriminální policií, je out-of-the-box řešení, které poskytuje policejním silám a forenzním expertům vysoce přesný nástroj pro rozpoznávání mluvčích, který podporuje efektivní vyšetřování trestných činů a poskytuje důkazy u soudu. Je založen na nejmodernější technologii Phonexia Voice Biometrics poháněné umělou inteligencí a umožňující mimořádnou přesnost.

Více informací
Phonexia Speech Platform
Czech Digital News Solutions
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Czech Digital Identity Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Severní Amerika
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme

Phonexia Speech Platform, poháněná nejmodernějšími hlubokými neuronovými sítěmi, je snadno integrovatelná platforma, která obsahuje širokou škálu vysoce výkonných technologií rozpoznávání řeči a hlasové biometrie. Umožňuje automaticky zpracovávat a analyzovat 100 % zvuku na to, co se říká (Speech to Text), v jakém jazyce (Language Identification) a kým je to řečeno (Speaker Identification). Nabízí se jako vysoce škálovatelný on-premise software, který splňuje nejpřísnější požadavky na zabezpečení dat a bezproblémově se integruje do vlastních řešení.

Více informací