Virtual Lab, s.r.o.

Kontaktní osoba

Ing. Andrej Braguca - andrej@virtual-lab.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

Jsme technologická firma s dlouholetou zkušeností. Světem moderních technologií – virtuální a rozšířené reality – provádíme klienty tak, aby jejich využití dávalo smysl. Vyvíjíme praktická řešení, která našim klientům šetří čas, zvyšují zisky a usnadňují práci. Firemní řešení připravujeme na klíč. Potřeby a představy firmy sladíme s možnostmi technologií a náročností přípravy tak, aby výsledné řešení mělo očekávaný efekt

Základní informace o produktu / řešení

VR Edu Pack
Czech Digital Education Solutions
Czech 3D Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa

Virtuální třída na klíč (analýza, hardware, software, školení, servis a podpora). V praxi to vypadá tak, že si celá třída nasadí brýle pro virtuální realitu a společně se mohou pod vedením pedagoga učit (rozebírat lidskou kostru, podívat se na Mars, vidět atomovou reakci...)

Více informací
VR ICU
Czech e-Health Solutions
Czech Digital Education Solutions
Czech 3D Solutions
Severní Amerika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Amerika a Karibik
Západní Evropa
Jižní Asie
Skandinávské zeme
Blízký východ

VR ICU - virtuální tréninkové pracoviště pro zácvik zdravotnického personálu JAK VR JIP FUNGUJE Po nasazení brýlí pro virtuální realitu se uživatel objeví v softwarově vytvořeném prostředí, které simuluje reálnou jednotku intenzivní péče. Spustí se prožitek – uživatel prochází postupem ovládání/nastavování přístroje za definovaných podmínek. Scénáře vznikají ve spolupráci s praxí. Vybrat si lze z několika modů od tréninku s plnou nápovědou až po testování samostatné práce. Pro trénink si uživatel volí místo a čas, který mu vyhovuje. Potřebuje prostor 2,5 x 2,5 m a v okamžiku nasazení VR headsetu se ocitne v tréninkovém prostředí. Trénink může probíhat individuálně i se supervizí. Supervizor se může připojit i na dálku. Budoucnost: zapojení AI – umělé inteligence pro vytvoření scénářů s různými reakcemi pacienta a pro vyhodnocování chování účastníka tréninku VIRTUÁLNÍ JIPKU VYUŽÍVAJÍ - Medici a čerství absolventi medicíny v rámci pregraduálního a postgraduálního vzdělávání - Studenti středních zdravotnických škol pro získání praktických znalostí - Nemocnice pro kontinuální udržování dovednosti a rozšiřování kompetencí zdravotnického personálu, nácvik krizových situací, zvyšování efektivity nově sestavených týmů, minimalizování lidské chyby a snížení rizika ohrožení pacientů - Záchranáři v přednemocniční neodkladné péči pro kvalitní nácvik postupů intenzivní medicíny. Výrobci zdravotnické techniky pro efektivnější zácvik uživatelů, rozšíření možností servisu a zákaznické podpory, pro přímou zkušenost potenciálních klientů s přístroji - Aktuálně je VR JIP testována v nemocnicích České Budějovice, MUNI SIMU Brno, Mladá Boleslav, Jindřichův Hradec, Tábor, Ostrava, Hradec Králové a spolupracujeme s výrobci B.Braun, Fresenius, Hamilton a Linet. EFEKT TRÉNINKU VE VR JIP Virtuální realita umožňuje zážitek při kterém je uživatel plně ponořen do virtuálního světa a může s ním interagovat. Efektivita procesu učení je dána dvěma skutečnostmi: - lidský mozek se učí prožitkem a jeho opakováním - lidský mozek nedokáže odlišit reálnou situaci od té virtuální Tzn. cokoliv člověk zvládne ve virtuálním prostředí mu dává identickou zkušenost jako kdyby to zvládal ve skutečném světě. Praktickou dovednost získá rychleji a také si ji déle udrží, navíc se zvýší jeho sebejistota při praktickém provádění daného úkonu v budoucnu

Více informací
VL Development
Czech Digital Sport, Esport a Culture Solutions
Czech Digital Education Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Czech 3D Solutions
Severní Amerika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Skandinávské zeme
Blízký východ

Vyvíjíme aplikace pro virtuální a rozšířenou realitu.

Více informací
AR Tourism
Czech Smart City Solutions
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Czech 3D Solutions
Severní Amerika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Amerika a Karibik
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme
Blízký východ

Přírodní památky, historická města, industriální objekty vyprávějí své příběhy, odkrývají tajemství minulosti, nabízejí nezapomenutelné zážitky, zábavu i poučení. AR rozšířená realita – pomáhá odhalit nové obchodní příležitosti, otevírá přístup k novým zážitkům, obohacuje způsob poznávání nových míst, dokáže zatraktivnit každý turistický cíl. AR PRO HISTORICKÁ MÍSTA Aplikace rozšířené reality ukáží, jak okolí památky vypadalo v minulosti, a obnoví historické události, pobořené hradby se dostaví, historické fasády rozzáří dobové malby, náměstí ožije rytířským soubojem. AR PRO MUZEA Prostřednictvím rozšířené reality se cestovatelé mohou snadno dozvědět, jak fungovala různá technická zařízení, jak vypadala prehistorická zvířata, a poutavým způsobem prozkoumat, jak vznikala mistrovská díla. AR PRO PŘÍRODNÍ PAMÁTKY Národní parky i naučné stezky vydají svoje tajemství – fauna i flora napříč věky a na dotek. Stačí zamířit chytrý telefon a zvukové i obrazové informace doplní prožitek přímo na místě. AR PRO ZOOLOGICKÉ ZAHRADY Návštěvníci mohou vidět zvířata v jejich přirozených podmínkách. V době, kdy zvíře odpočívá, skryté očím návštěvníků, ho lze “promítnou” pomocí AR do výběhu.

Více informací
Service