Behavio Labs s.r.o.

Kontaktní osoba

Marek Nebesář - marek.nebesar@behaviolabs.com

Základní informace o společnosti

Informační technologie
Média
Služby

CZ: Jsme výzkumná agentura založená na vědeckém přístupu a technologický startup. V průběhu let jsme vybudovali tým více než 45 profesionálů, ale misi máme stále stejnou – vyvíjet behaviorální metodologii, která zachycuje lidskou motivaci s využitím vědeckých poznatků 21. století o tom, jak funguje lidský mozek a automatizovat a škálovat ji pro snadné, pohodlné a dostupné každodenní použití tak aby našim zákazníkům nikdy nechyběly podklady pro byznysová rozhodnutí, když je potřebují.

EN: We are a marketing science company and tech startup. We've built over the years a team of 45+ professionals and we are still on the same mission - developing behavioral methodology that captures human motivation and is worth scientifical knowledge of the 21st century and automating and scaling it up at the same time for easy, convenient and affordable daily use, so our customers never lack business insights when they need them.

Základní informace o produktu / řešení

Behavio Platform
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Severní Amerika
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Snadno použitelné B2B SaaS řešení postavené na více než 6 letech práce na naší unikátní behaviorální metodice pro sběr a analýzu dat z online dotazníků zasílaných panelům respondentů. Pomáhá vytvářet reklamy, které mění nákupní chování všem markeťákům a branďákům v jakékoli fázi kreativního procesu prostřednictvím automatizovaného výzkumu. Oproti standardním výzkumům nabízí nízkou cenu, rychlé dodání výsledků (průměrně do 2 dnů) a to při vyšší kvalitě výsledků, ze kterých je navíc jasné co je potřeba udělat pro zvýšení efektivity kampaně bez nutnosti konzultace. Dostupné jak v Evropě, tak v USA. Získejte svůj trh budováním nejrychlejších paměťových cest mezi vaší značkou a potřebami zákazníků s platformou Behavio.

EN: Easy to use B2B SaaS solution built on more than 6 years of work on our unique behavioral methodology to collect and analyze data from the online questionnaires sent to respondent panels. It helps to create ads that change shopping behavior to all marketers and brand guys in any stage of the creative process via automated research. Compared to standard research, it offers a low price, fast delivery of results (within 2 days on average) and higher quality results, from which it is also clear what needs to be done to increase the effectiveness of the campaign without the need for consultation. Available both in Europe and in the USA. Win your market by building fastest memory pathways between your brand and customer needs with Behavio platform.

Více informací
Service