DAIN

Kontaktní osoba

Leoš Mates - leos.mates@dain.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Specializovaný poskytovatel IT řešení a služeb. Již přes 10 let působíme v oblasti informačních a komunikačních technologií, procesního řízení, znalostního managementu a enterprise architektury.

EN: Specialized IT solution and services provider. Over 10 years operating in ICT, process and knowledge management and Enterprise architecture.

Základní informace o produktu / řešení

ArchiREPO
Czech e-Government Solutions
Czech Digital Mapping Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Austrálie a Oceánie
Severní Amerika
Jižní Amerika
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: ArchiREPO (enterprise architecture repository) je řídící nástroj pro vytváření a sdílení znalostí o systému řízení organizace a jejích klíčových aktivech (tzv. Governance systém, či řídící rámec). Zahrnuje správu „business“ a „informačně/technologické“ architektury instituce či podniku. Unikátní řešení vychází z osvědčených metodik (TOGAF, Balanced Scorecard, CAF/EFQM) a modelovacího jazyka ArchiMate.

EN: ArchiREPO (enterprise architecture repository) is a complex solution for organization’s governance and enterprise architecture in an online environment. Strategy – Processes/Projects – Organization – Infrastructure (SW, HW) – a clear overview of all components for immediate use in management. The unique solution derives from approved methods (TOGAF®, BSC, Business Excellence CAF/EFQM) and the ArchiMate® modeling language.

Více informací