FrontStage Technologies s.r.o.

Kontaktní osoba

Petr Varvařovský - varvarovsky@frontstage.cz

Základní informace o společnosti

Telekomunikace

CZ: Zabýváme se více než 27 let telekomunikačními technologiemi. Dodáváme a servisujeme podnikové telefonní systémy včetně platformy Unified Communications (UC), a to na bázi on-premise řešení i jako cloudové služby. Naší hlavní činností je především vývoj, prodej a implementace kontaktních center FrontStage.

EN: We have been in the telecommunications technology business for over 27 years. FrontStage technologies develops and implements an Omni-channel contact center solution. We aim to develop contact centres that deliver ever more effective communications, by focussing on human interactions and business process integration. We believe that our products will be instrumental in overcoming the prevailing negative perception of contact centres on the part of both customers and agents.

Základní informace o produktu / řešení

FrontStage
Czech Smart City Solutions
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Skandinávské zeme

CZ: FrontStage je multikanálové řešení kontaktního centra s kompletní funkcionalitou. FrontStage je řešení, které přináší flexibilitu díky jednotnému místu řízení pro všechny komunikační kanály, které klienti využívají pro spojení se svými zákazníky. Aplikace FrontStage je zaměřena na zákaznicky orientovaná kontaktní centra a obsahuje veškeré trendy dnešních Customer Engagement centre. Vlastní vývojová divize umožňuje naší společnosti dynamicky reagovat na vznikající požadavky trhu a tyto požadavky obratem implementovat přímo do jádra produktu FrontStage. Naším cílem je kontinuálním vývojem a neustálou zpětnou vazbou, kterou nám poskytují desítky stávajících klientů, stabilně držet aplikaci FrontStage na čele dostupných technických řešení callcenter. Výrazným benefitem nabízeného řešení jsou bezkonkurenční možnosti customizace a možnost zákaznického vývoje.

EN: FrontStage is an omni-channel contact center solution with complete list of features. FrontStage brings the flexibility of a single point of control for all the communications channels of customer's communication strategy. he FrontStage application is focused on customer-oriented contact centers and contains all the trends of today's Customer Engagement centers. The in-house development division allows our company to dynamically respond to emerging market requirements and implement these requirements directly into the core FrontStage product. Our goal is to keep FrontStage steadily at the forefront of available technical call center solutions through continuous development and constant feedback from dozens of existing clients. A significant benefit of the offered solution is unrivalled customization options and the possibility of custom development.

Více informací
Service