GIRITON Systems s.r.o.

Kontaktní osoba

Tereza Karlíková - tereza@giriton.com

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Vyvíjíme a dodáváme moderní cloudový docházkový systém Docházka GIRITON, ke kterému poskytujeme plnou technickou podporu.

EN: We develop and deliver a modern cloud attendance system GIRITON, for which we also provide a full tech support.

Základní informace o produktu / řešení

GIRITON
Czech Innovative Management and Office Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Docházka GIRITON je moderní docházkový systém v cloudu s jednoduchým ovládáním, snadným napojením na ERP, CRM a mzdy. Nabízí moderní nástěnné píchačky s dotykovým displejem, přenosné IoT píchačky, aplikace pro tablety a EET, propracovanou mobilní appku do terénu i webovou aplikaci. Kromě docházky, homeofficů, přesčasů, stravenek, služebek a podobně umí plánovat směny, evidovat čas na projektech nebo zasílat a schvalovat žádosti o dovolené. Uživatele i jejich oprávnění lze dělit dle středisek. Systém umí notifikovat třeba o 300 hod u DPP, konci zkušební doby, konci prac. poměru, nepřítomnosti na směně a mnohých dalších událostech. Kromě veřejného REST API nabízí i přímou integraci s jinými cloudovými systémy. I během zkušební doby zdarma je vám plně k dispozici technická podpora, která pomůže s importem uživatelů a nastavením celého systému tak, aby počítal dle požadovaných parametrů.

EN: Attendance GIRITON is a modern easy to use cloud attendance system with exports to ERP, CRM and payroll. It offers modern wallmount attendance clock with a touch screen, portable IoT clock, applications for tablets and POS terminals, a sophisticated mobile app for the field workers and a main web application. In addition to attendance, home offices, overtime, meal vouchers and businesstrips you can plan shifts, record time on projects or submit and approve vacation requests. Users and their permissions can be divided into departments. The system sends notifications for example about employee's end of trial period, end of employment, unplanned absences and many other events. In addition to the public REST API, it also offers direct integration with other cloud systems. The technical support is fully available to you even during the free trial period to help you import users and set up the entire system to calculate according to the required parameters.

Více informací
Service