Innovation Path s.r.o.

Kontaktní osoba

Michal Klodner - michal.klodner@innovationpath.eu

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Dodáváme automatizační řešení a digitalizační služby související s automatizací, včetně RPA a IT poradenství. Innovation Path byl založen v roce 2017 bývalými konzultanty velké čtyřky, kteří hledali smysluplný a agilní způsob poskytování vysoce účinných řešení robotické procesní automatizace podnikových procesů. Vyvíjíme specifická automatizační řešení pro společnosti, které chtějí zvýšit efektivitu procesů a inovace pracovního toku obohacením obchodních strategií o prvky RPA.

EN: We deliver automation solutions and automation-related digitalisation services including RPA and IT consulting. Innovation Path was founded in 2017 by former big four business consultants who were looking to provide high-impact robotic process automation solutions in a meaningful and agile manner. We develop client-specific automation solutions for companies looking to increase process efficiency and workflow innovation by enriching business strategies with elements of RPA.

Poznámka

Naše aplikace pro automatizované zpracování dokumentů Vyvinuli jsme vlastní samostatnou aplikaci pro automatizaci klíčových prvků v procesu finančního účetnictví. Pomocí umělé inteligence vytěžíme informace z faktur a dalších relevantních dokumentů a vytváříme datové sady pro přímý import do účetních a ERP systémů.

Základní informace o produktu / řešení

Robotická procesní automatizace
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech FinTech Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Implementace digitálních pracovníků a virtuálních asistentů (Robotic Desktop Automation) Implementace prvků umělé inteligence pro rozpoznávání znaků (OCR) Rozvoj interních oddělení robotiky a robotických center excelence

EN: Introduction of digital workers and virtual assistants (Robotic Desktop Automation) Implementation of object character recognition (OCR) and elements of artificial intelligence Development of internal robotics departments and robotic centres of excellence

Více informací
IT a digitální poradenství
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech FinTech Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Návrh digitální vize a automatizačních strategií Redesign obchodních procesů Standardizace a optimalizace pracovního toku

EN: Design of digital visions and automation strategies Business process redesign Workflow standardization and optimization

Více informací
Vývoj aplikací na klíč
Czech Innovative Management and Office Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Samostatné aplikace pro automatizaci klíčových prvků firemních procesu Vývoj procesních nástrojů na míru

EN: Standalone applications for the automation of key process elements Customized process tool development

Více informací
Service