Insightee s.r.o.

Kontaktní osoba

Mirek Cerny - mirek@insightee.com

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Zvýšíme vám obraty pomocí analytické magie nad vašimi daty. Metoda Insightee je speciálně navržená sada nástrojů, filozofie a osvědčených postupů, které spolehlivě zvyšují tržby našich klientů, prodejní ukazatele, věrnost zákazníků atd. Stručně řečeno: Vydělá vám to peníze. (průměrný nárůst tržeb je 65 %)

EN: We will increase your corporate revenue with clever data wizardry. Insightee Method is a specially designed set of tools, approaches and best practices that reliably increase our clients’ revenues, sales numbers, customer retention, etc. In short: It makes you money. (+65 % revenue increase on average)

Poznámka

Jsme tým odborníků z Prahy, kteří vaše data promění ve vyšší zisky. Pomohli jsme více než stovce společností po celém světě získat přehled o tom, jak jejich podnikání funguje a jak jej zlepšit. Efektivita těchto společností se zvýšila, stouply jim tržby i marže. Vztahy se zákazníky a jejich věrnost se výrazně zlepšily.

Základní informace o produktu / řešení

Insightee Service
Czech Innovative Management and Office Solutions
Západní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Metoda Insightee řeší typické problémy s prodejem: - Věrnost zákazníků je nízká - Obchodní zástupci netráví dostatek času prodejem - Firmy prodávají nesprávným lidem - Prodej se nedaří sladit s ostatními odděleními - Firmy jsou ve skluzu s technologiemi A další… Služba Insightee promění vaše data v chytré pokyny pro vaše obchodníky. - Co se děje - Co se pravděpodobně stane - Co je třeba udělat Získejte okamžité a vysoké zvýšení obratu díky hloubkovým obchodním vhledům pro váš management, akčním obchodním dashboardům a chytrým doporučením pro vaše obchodníky. - Travte více času prodejem než hledáním informací. - Prodávejte správným potenciálním zákazníkům, podobným vašim strategickým zákazníkům. - Slaďte svůj prodej a marketing. - Udržte si stávající klienty, kterým může hrozit odchod. - Překonejte technologickou mezeru tím, že nám umožníte přeměnit vaše data na akční obchodní vhledy. Mějte "hlídacího psa" pro udržení zákazníků, který nikdy nespí. Nechte své obchodníky následovat chytrá a akční upozornění. Naše chytrá doporučení jim řeknou, co se stalo, co se pravděpodobně stane a co mají dělat, kdykoli zjistíme významnou změnu v nákupním chování některého z vašich zákazníků. Získejte hloubkové poznatky o tom, jak spolu vaši zákazníci, produkty a prodejci souvisejí. Snadno, interaktivně a se znalostí souvislostí analyzujte celý svůj obchod. Přepněte řešení typických prodejních problémů na "autopilota". Získejte významnou hodnotu ze svých dat. Nemusíte nic vytvářet sami. Analyzujeme chování vašich zákazníků a uděláme to pro vás bez námahy. Budeme aktivně měřit, jak se váš obchod zlepšuje. Nechte svá data pracovat.

EN: Insightee Method is fixing typical sales issues: - Customer Retention and Expansion are Poor - Reps don’t spend Enough Time Selling - Companies Sell to the Wrong People - Sales Fail to Align with Other Departments - Companies have a Technological Deficiency And more… Insightee Service turns your data into smart guidance for your sales reps. - What is going on - What is likely to happen - What to do Get immediate and high Revenue increase with deep Sales insights for your Management and actionable Sales dashboards and smart recommendations for your Salespeople. - Spend more time selling than searching for information. - Sell to the right prospects, similar to your Strategic customers. - Align your Sales and Marketing. - Retain the existing clients who may be at risk of attrition. - Bridge your technology gap by letting us transform your data into actionable sales insights. Have a customer retention “watchdog” that never sleeps. Let your salespeople receive smart, actionable notifications. Our actionable sales guidance will tell them what happened, what is likely to happen and what to do – whenever we detect a significant change in any of your customer’s purchase behavior. Get a deep understanding of how your customers, products and salespeople relate. Analyze your entire business easily, interactively and know the context. Put fixing of the typical sales issues on an “autopilot”. Get a significant value from your data. No need to build anything on your own. We will analyze your customer behavior and make it hassle-free for you. We will actively measure how your business is improving. Put your data to work.

Více informací
Service