Kontrolka s.r.o.

Kontaktní osoba

Ondřej Velebný - ondrej.velebny@kontrolka.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Kontrolka je úspěšná a stabilní česká firma rostoucí o 200% z roku na rok. Zaměřujeme se na navrhování digitálních uživatelských rozhraní pro automobilový průmysl. Dodáváme to nejlepší pro 15 největších automobilek na 5 kontinentech světa. Máme na silnici přes 20 mil. aut s naším designem, který spojuje krásu a užitek. Setkáváš se s ním řadu let.

EN: Kontrolka is a successful and established Czech company growing by 200% from year to year, offering a wide range of services from visual identity and 3D animation to designing digital user interfaces for the 15 largest car manufacturers on 5 continents. We have over 20 milion cases on the road with our design, which combines beauty and utility. You are sure to have encountered it over many years now.

Základní informace o produktu / řešení

User interface
Czech Smart City Solutions
Czech IoT Solutions
Czech 3D Solutions
Severní Amerika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie

CZ: Kontrolka HMI Concept & Design studio dělá naše klienty úspěšnými. Tím že, vylepšujeme ovládání, vzhled, použitelnost a přívětivost jejich produktů. Konkrétně navrhujeme a vylepšujeme uživatelská rozhraní u softwarových aplikací, digitálních displejů, mobilních aplikací a virtuálních prostředí. Našimi zákazníky jsou automobilky a výrobci hardwarových zařízení vyráběná v objemech nad statisíce kusů. Jmenovitě nabízíme: consulting, ideation, brand strategy, research, product UX strategy, project management, design interaction, user interface design, visual design, user experience design, 3D motion design, virtual and augmented reality, design systems, design craftsmanship, prototyping, user testing, asset production implementaci, quality assurance.

EN: Kontrolka HMI Concept & Design studio makes our clients successful by improving the control, appearance, usability and friendliness of their products. Specifically, we design and improve user interfaces for software applications, digital displays, mobile applications, and virtual environments. Our customers are car manufacturers and manufacturers of hardware equipment produced in volumes over hundreds of thousands of pieces. We offer: consulting, ideation, brand strategy, research, product UX strategy, project management, design interaction, user interface design, visual design, user experience design, 3D motion design, virtual and augmented reality, design systems, design craftsmanship, prototyping, user testing, asset production implementation, quality assurance.

Service