miitis.ai s.r.o.

Kontaktní osoba

Tomáš Vika - tomas.vika@miitis.ai

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: miitis.ai s.r.o. spravuje Českou národní bankou registrovaný fond pro algoritmické obchodování kryptoměn. Jedná se o privátní, alternativní fond registrovaný v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 596 písm. e) ve spojení s § 15 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Ve světě jsou tyto fondy známy pod pojmem "Family & Friends funds".

EN: miitis.ai s.r.o. manages a private alternative fund and is registered in the List of entities providing services comparable to investment fund management according to Section 15 of the Act. No. 240/2013 Coll., on Investment Companies and Investment funds (aka „ZISIF“) which is maintained by the Czech National Bank („CNB“). These funds are also known as "Family & Friends Funds".

Základní informace o produktu / řešení

miitis.fund
Czech FinTech Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Kryptoměnový, kvantový, intradenní, automatizovaně obchodující matematický model založený na nejmodernějších technologiích a přístupech v oblasti umělé inteligence, strojového učení a neuronových sítí. Strategie založená na predikci vývoje kurzu kryptoměn v horizontu do čtyř hodin úspěšně fungující již od roku 2018! miitis fund je Českou národní bankou registrovaný fond pro algoritmické obchodování kryptoměn. Jedná se o privátní, alternativní fond registrovaný v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 596 písm. e) ve spojení s § 15 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Ve světě jsou tyto fondy známy pod pojmem "Family & Friends funds".

EN: Cryptocurrency, quant, intra-day, fully automated algorithmic trading model based on time-series data analysis and forecasts by recurrent neural networks. Trading strategy predicting exchange rates movements up to four hours horizon successfully executing since 2018! miitis.ai s.r.o. manages a private alternative fund and is registered in the List of entities providing services comparable to investment fund management according to Section 15 of the Act. No. 240/2013 Coll., on Investment Companies and Investment funds (aka „ZISIF“) which is maintained by the Czech National Bank („CNB“). These funds are also known as "Family & Friends Funds".

Více informací
Service