MyStay

Kontaktní osoba

Pavlína Zychová - pavlina.zychova@mystay.cz

Základní informace o společnosti

Turistický ruch, Pohostinství

CZ: MyStay je komunikační, check-in/check-out a upselling platforma, která spojuje ubytovací zařízení s jejich hostem před, během a po pobytu. Účelem MyStay automatizované recepce je digitalizovat 100% check-in a check-out a také umožnit hostům užít si pobyt bez nutnosti zastavování se na recepci. Naše bezkontaktní řešení pomáhá hotelům zvýšit spokojenost zákazníků a generovat dodatečné příjmy poskytováním lepšího zážitku hostům.

EN: MyStay is a communication, check-in/check-out and upselling platform that connects accommodation facilities with their guest before, during and after their stay. The purpose of the MyStay Automated Reception is to digitize 100 % check-ins and check-outs and also let guests enjoy their stay without a need of stopping at reception. Our Contactless solution helps hotels increase customer satisfaction and generate additional revenue through providing an improved guest experience.

Poznámka

Víc o MyStay, založení, misi a oceněních tady: https://www.gomystay.com/about-us/ Odkaz na MyStay LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mystay/mycompany/

Základní informace o produktu / řešení

MyStay Check-in/Check-out
Czech Smart City Solutions
Czech IoT Solutions
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Sahel
Severní Amerika
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Check-in a check-out na MyStay eliminuje fronty a umožňuje hotelovým zaměstnancům lépe využívat svůj čas a stát se efektivnějšími. Hosté mohou vejít do hotelu již odbavení, aniž by se museli zastavovat na recepci, protože vše lze provést pomocí jejich mobilních zařízení. S tímto řešením si hotel může vytvořit přizpůsobený registrační formulář pro odbavení na základě potřeb konkrétní země a poslat hostům před příjezdem automatický e-mail nebo textovou zprávu s výzvou k vyplnění a podepsání formuláře digitálně. Personál recepce obdrží podepsaný dokument PDF, který bude archivován po stanovenou dobu. Digitální check-in mohou hosté provést také na recepci naskenováním QR kódu mobilním zařízením nebo pomocí MyStay Light Kiosku. Funkce digitálního odhlášení umožňuje hostovi přidat spotřebu minibaru, zkontrolovat účet, rozdělit jej s dalšími lidmi, aktualizovat fakturační adresu a po odjezdu obdržet e-mailem konečnou fakturu.

EN: MyStay check-in and check-out eliminates queues and allows your staff to reallocate their time and become more efficient. Your guests can walk into your facility already checked-in with no need to stop at the reception as everything can be done using their mobile devices. With this solution you can create a customized check-in registration form based on your specific country needs and send an automated email or a text message to the guest before their arrival inviting them to fill and sign their form digitally. Front desk staff receives a signed PDF document that will be archived for a set period of time. The digital check-in can be done by the guests also at the reception by scanning the QR code with their mobile device or using MyStay Light Kiosk. Digital check-out feature lets the guest add the minibar consumption, check the bill, split it with other people, update the billing address and receive the final invoice by email after the departure.

Poznámka

Produkt pořád vylepšujeme, aktualizujeme a přidáváme funkce.

Více informací
MyStay In-stay upsell
Czech Smart City Solutions
Czech IoT Solutions
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Sahel
Severní Amerika
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: In-stay upsell generuje dodatečné příjmy prostřednictvím bíle označeného webu pro hosty, kde může zařízení prezentovat služby a nabízet automaticky šité na míru každému hostu na základě jeho potřeb prostřednictvím chytrého katalogu. Ve spojení s komunikační funkcí MyStay MyStay UPSELL automatizuje propagaci hotelových služeb nebo nabídek třetích stran, takže hosté mohou snadno nakupovat. MyStay také generuje QR kód pro každou vytvořenou službu a může být použit v propagačních materiálech ve vašem zařízení pro rychlou objednávku. Pro ještě lepší zážitek je zde MyStay in-room tablet, který lze umístit kdekoli v rámci zařízení. Díky chytrým datům MyStay a shromážděným preferencím hostů MyStay upsell také efektivně pomáhá recepci prodávat služby offline. Vše ovladatelné a přizpůsobitelné.

EN: In-stay upsell generates additional revenue through white labeled Guest Web, where the facility can present services and offer automatically tailor made for each guest based on their needs, through a Smart Catalogue. Connected with MyStay communication feature MyStay UPSELL automates promotion of hotel services or third party offers, making it effortless for guests to make purchases. MyStay also generates QR code for every created service and can be used in the promo materials in your facility for a fast order. For even seamless experience there is MyStay in-room tablet, which can be placed anywhere within the facility. Thanks to MyStay smart data and collected guests preferences MyStay upsell also effectively helps the front desk sell services offline. All manageable and customizable by the facility.

Poznámka

Produkt pořád vylepšujeme, aktualizujeme a přidáváme funkce.

Více informací
MyStay Light Kiosk
Czech Smart City Solutions
Czech IoT Solutions
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Kiosky MyStay jsou připraveny pro hoteliéry, aby ušetřili náklady, čas a odstranili fronty na recepci. Hosté mohou provádět online check-in, platby a check-out pomocí svého mobilního zařízení nebo v lobby pomocí MyStay Light Kiosk. Hotel může nainstalovat Light check-in/check-out Kiosk kdekoli ve vstupní hale. Hosté si mohou celý proces přihlášení zvládnout sami. Automatizovaný příjem má propojenou platební bránu a elektronické klíče a dělá z MyStay vše v jednom řešení pro moderní recepci.

EN: MyStay Kiosks are prepared for hoteliers to save costs, time and remove queues at the front desk. The guests can make online check-in, payments and check-out with their mobile device or in the Lobby using the MyStay Light Kiosk. The hotel can install the Light check-in/check-out Kiosk anywhere in the lobby. Guests can handle the entire check-in process themselves. Automated Reception has connected payment gateway and e-keys and makes MyStay an all in one solution for the modern reception.

Více informací
Service