OpenWise Solutions, s.r.o.

Kontaktní osoba

Lenka Michalská - lenka.michalska@openwise.cz

Základní informace o společnosti

Bankovnictví, Finanční služby
Energetika
Informační technologie
Retail, Obchod
Služby
Stavebnictví
Telekomunikace
Výrobní průmysl
Zdravotnictví, Farmaceutický Průmysl

CZ: OpenWise je společnost se sídlem v Praze. Specializuje se na vývoj software. Její vlajkovou lodí je chytrý produktový katalog WisePorter, který pomáhá malým i velkým firmám při tvorbě a správě produktové nabídky, jejímu zpřístupnění zákazníkům a automatickému napojení na dodavatele. Mezi naše zákazníky patří přední české i světové společnosti z oboru financí, telekomunikací, eCommerce, farmacie a energetiky.

EN: OpenWise is a company with the headquarter in Prague. It focuses on software development. Its flagship is a smart product catalog WisePorter, which helps to both small as well as enterprise companies to manage their product portfolio in modern way, to offer their products to their customers and to automatically integrate the vendors. Our customers are the best czech and worldwide companies from finance, telecommunication, eCommerce, pharma and utilities domains.

Základní informace o produktu / řešení

WisePorter
Czech FinTech Solutions
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Sahel
Severní Amerika
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: WisePorter je chytrý produktový katalog. Umožňuje business uživatelům spravovat všechna data jejich produktové nabídky v pohodlném a přátelském GUI, na jednom místě a centrálně pro všechny systémy, které s produkty pracují. Uživatelé mohou zadávat produkty, jejich parametry, marketingové texty, obrázky, video obsah, nastavení SEO, organizovat produkty do kategorií, definovat mezi nimi souvislosti nebo vytvářet produktové balíčky. V produktovém katalogu může být pomocí business pravidel nastavena kompletní cenová strategie, a to plně automaticky. Dodavatelé mohou automaticky nahrávat své nabídky a ceníky. Ty jsou automaticky porovnány a je vybrán nejlepší dodavatel pro každý produkt. Katalog automaticky spočítá interní náklady, marže, a z nich odvodí prodejní ceny pro všechny aktivní kanály a segmenty zákazníků. Vše je plně v rukách business uživatelů, není potřeba programovat. WisePorter je specializovaný software z kategorie PIM, který pomáhá společnostem zvyšovat obraty při online prodeji, zkracovat dobu nutnou pro rozšíření nabídky o nové produkty a snižuje nároky na IT při denní operativě. Funguje jako dashboard obchodního týmu při práci s jejich nabídkami a cenami. WisePorter podporuje i dynamickou cenotvorbu a pokročilé modelování podoby produktů. Díky tomu je nepostradatelný při prodeji komplexních produktů nebo chytřejších on-line prodejních strategiích.

EN: WisePorter is a smart product catalog. It allows business users to manage all product portfolio related information in comfortable and friendly GUI, in one place for all systems across their organization. They can define products, its parameters, marketing texts, pictures and video content, SEO settings, organize products into categories, define relationships between the products or create bundles. Additionally, the whole pricing strategy can be defined within the WisePorter by rich set of business rules, and fully automated. Vendors can automatically import their offers and pricelists, it is automatically compared, the best possible vendor chosen. WisePorter also automatically calculates internal costs, margins and derived sales prices for all active sales channels and customer groups. Everyting is fully in hands of business users, no programming is required. WisePorter is a specialized PIM system which helps companies increase on-line sales, shorten time-to-market and reduce the requirements for IT to support daily operations. It acts as a dashboard for the sales team to inspect all offering and pricing information. WisePorter supports dynamic pricing and advanced product modeling. This makes it perfect for selling complex products or using sophisticated sales strategies on-line.

Více informací
Service