ProID solutions by MONET+

Kontaktní osoba

Jiří Změlík - jzmelik@monetplus.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: MONET+ je česká softwarová firma s 25letou tradicí. V rámci produktové platformy ProID vyvíjíme nástroje pro firemní klientelu, které umožňují bezpečné přihlášení do firemních systémů, počítačů a cloudů. Našimi zákazníky jsou největší banky, nemocnice a úřady, stejně jako střední a malé firmy. Vyvíjíme také nástroje pro bezpečný elektronický podpis a elektronickou pečeť. O technické jednotky se stará několik modulů zajišťujících komplexní správu životního cyklu certifikátů a systém správy klíčů.

EN: ProID is a modular Enterprise Security platform – focusing on Workforce & Technical Identity. It provides protection for over 120K users from various verticals - financial, healthcare, public sector, utility, manufacturing, etc. – often covered by NIS 2 directive. Users benefit from our in-house developed, strong security Multifactor Authentication & Signing methods. Tech units are looked after by multiple modules providing complex Certificate Lifecycle Management and Key Management System.

Základní informace o produktu / řešení

ProID
Czech IoT Solutions
Czech e-Government Solutions
Czech Digital Identity Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Sahel
Severní Amerika
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: ProID Multifaktor: Nástroje a metody pro snadné multifaktorové přihlášení a ověření identity uživatelů, s možností vzájemné kombinace. Mezi metody patří čipové karty, autentizační mobilní aplikace ProID Mobile, USB klíč a TPM čip. ProID QSeal –⁠ Kvalifikovaná elektronická pečeť: Výkonné a bezpečné řešení elektronického pečetění přímo na vašem serveru pomocí USB tokenu. Ideální nástroj pro dávkové či hromadné pečetění s jednoduchou instalací a bezkonkurenční cenou. Je vyvinuta pro snadné použití uvnitř úřadů, nemocnic či soudů a zvládá až 1700 pečetí za hodinu. Pečeť je v souladu s certifikací a splňuje nároky evropského nařízení eIDAS. Key Management System (KMS): KMS je ucelené řešení pro ochranu technických prvků infrastruktury, uchovávání digitálních klíčů a jejich distribuci. Umožňuje jasnou identifikaci jednotlivých zařízení a správu digitálních certifikátů. ProID Module: Rozšiřující funkce a aplikace pro správce a administrátory infrastruktury organizací. Zahrnují nástroje pro řízení životního cyklu klíčů, certifikátů a uživatelských oprávnění. ProID Domain: Budování doménových PKI a výstavba certifikačních autorit včetně provozní, havarijní a bezpečnostní dokumentace. Domain zahrnuje budování certifikačních autorit (CA), tvorbu certifikačních politik a také dodávky, instalace a zprovoznění HSM modulů.

EN: ProID Multifactor: Tools and methods for workforce identity authentication and simple login: all accompanied by a number of special applications for management. Methods include smart cards, ProID Mobile authentication app, USB key and TPM chip. ProID QSeal - Qualified electronic seal: An effective and secure solution for electronic sealing: directly on your server via a USB token. An ideal tool for batch or mass sealing: with easy installation at an unrivalled price. The ProID QSeal qualified electronic seal has been developed for easy use in public offices, hospitals or courts. It effortlessly handles mass sealing, with up to 1,700 seals per hour. The seal conforms to certification and is in accordance with the European eIDAS regulation. Key Management System (KMS): KMS is a comprehensive solution for protecting the technical elements of the infrastructure, storing digital keys and distributing them. It enables clear identification of individual devices and digital certificate management. ProID Module: Modules and applications for enterprise infrastructure admins, including tools for managing the life cycle of keys, certificates and user permissions. Domain includes Building certification authorities (CA), Creation of certification policies and also supply, installation and commissioning of HSM modules.

Více informací
Service