IOTOR a.s.

Kontaktní osoba

Jiří Semotán - jiri.semotan@iotor.io

Základní informace o společnosti

Informační technologie

IOTOR, člen skupiny OKIN Group je přední integrátor IoT technologií a tvůrce unikátního prostředí SARAhub. Díky nasazení neinvazivních měřidel, analýzou získaných dat a předání potřebných informací tam kde jsou potřeba pomáháme společnostem snižovat své provozní náklady na energie, údržbu strojů a prostředí a celkově zlepšit svou efektivitu.

Základní informace o produktu / řešení

SARAhub
Czech Smart City Solutions
Czech IoT Solutions
Severní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme
Blízký východ

SARAhub (Smart Assets – Rapid Action) je snadno použitelné prostředí, které usnadňuje nasazení scénářů na bázi internetu věcí (IoT). SARA.hub pracuje na principu centrálního sběru, vyhodnocení a následné automatizace dat z IoT zařízení či okolních systémů (výrobní, měřící a regulační, požární či bezpečnostní systémy..). Zobrazuje senzory a zařízení v grafických schématech, mapách a filtrovaných seznamech. Umožňuje nastavení automatizovaných reakcí na specifické situace, konsolidaci dat a mnoho dalších funkcí, včetně napojení na okolní systémy a aplikace. Klíčovými výhodami řešení SARAhub jsou integrace a reakce. Integrace jak různých systémů na vstupu či výstupu, tak různých agend do jednoho prostředí. Není tak potřeba nasazovat různé systémy na monitoring prostředí, údržbu zařízení či odečty a kontrolu energií. Vše je v jednom prostředí, ve kterém je pak možné definovat reakce na různé situace.

Více informací
Service