CCFR SOFTWARE, s.r.o.

Kontaktní osoba

Jiří Fuchs - jiri.fuchs@ccfr.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Investiční software nabízený formou předplatného. Software as a Service/ Fintech as a Service/ Investment as a Service. Aktuální ohodnocení akcií, Investiční strategie, Profesionální investiční nástroje.

EN: Subscription-based Sofware as a Service/ Fintech as a Service/ Investment as a Service. Stock ranking, Investment strategies, and Professional investment tools.

Základní informace o produktu / řešení

Analytical Platform - Pro Plan
Czech FinTech Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa

CZ: Naše investiční strategie využívající umělé inteligence jsou poskytovány inovativní formou Do it Yourself investičního software. Výhodou tohoto přístupu je: A) vyšší zhodnocení a nižší propady v portfoliu, B) možnost okamžitého výběru portfolia bez zbytečných poplatků, odbourání neefektivních prostředníků, C) 25 krát vyšší pojištění oproti investování do fondů či v bance (platí pouze pro uživatele z EU). Například strategie AP US Large-Cap Hedged 1.5X Shares dosahuje v průměru o 83 % vyššího zhodnocení než index S&P 500, při 3 krát menším maximálním propadu portfolia.

EN: Our AI-powered investment strategies are provided as Do-it-Yourself investment software. Advantages: A) higher performance with lower drawdowns in the portfolio, B) withdrawal without fees or commissions, C) 25 times higher insurance compared with investment products in European Union. For instance, AP US Large-Cap Hedged 1.5X Shares strategy is beating the S&P 500 index by 83 % with three times lower drawdowns at the same time.

Více informací
Analytical Platform - Premium Plan
Czech FinTech Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Využíváním našeho investičního software klienti získávají: A) lepší výkonnost, přičemž zároveň šetří náklady na výzkumný a analytický tým, B) přesné podklady pro validaci jejich investičních rozhodnutí směrem k regulatorním orgánům, C) aktuální informace a podklady pro komunikaci s klienty.

EN: By using our software clients gets the: A) better performance while saving money on research and analytics, B) flawless records for regulatory inspections, C) perfect, up-to-date materials for communication with clients.

Více informací