IOTOR a.s.

Kontaktní osoba

Jiří Semotán - jiri.semotan@iotor.io

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: IOTOR, člen skupiny OKIN Group je přední integrátor IoT technologií a tvůrce unikátního prostředí SARAhub. Díky nasazení neinvazivních měřidel, analýzou získaných dat a předání potřebných informací tam kde jsou potřeba pomáháme společnostem snižovat své provozní náklady na energie, údržbu strojů a prostředí a celkově zlepšit svou efektivitu.

EN: IOTOR, a member of the OKIN Group, is a leading integrator of IoT technologies and producer of an unique SARAhub environment. Thanks to the deployment of non-invasive metering, analysis of the obtained data and transmission of the necessary information where it is needed, we help companies to reduce their operating costs for energy, machine maintenance and the environment and improve their efficiency overall.

Základní informace o produktu / řešení

SARAhub
Czech Smart City Solutions
Czech IoT Solutions
Severní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: SARAhub (Smart Assets – Rapid Action) je snadno použitelné prostředí, které usnadňuje nasazení scénářů na bázi internetu věcí (IoT). SARA.hub pracuje na principu centrálního sběru, vyhodnocení a následné automatizace dat z IoT zařízení či okolních systémů (výrobní, měřící a regulační, požární či bezpečnostní systémy..). Zobrazuje senzory a zařízení v grafických schématech, mapách a filtrovaných seznamech. Umožňuje nastavení automatizovaných reakcí na specifické situace, konsolidaci dat a mnoho dalších funkcí, včetně napojení na okolní systémy a aplikace. Klíčovými výhodami řešení SARAhub jsou integrace a reakce. Integrace jak různých systémů na vstupu či výstupu, tak různých agend do jednoho prostředí. Není tak potřeba nasazovat různé systémy na monitoring prostředí, údržbu zařízení či odečty a kontrolu energií. Vše je v jednom prostředí, ve kterém je pak možné definovat reakce na různé situace.

EN: SARAhub (Smart Assets Rapid Action) is easy-to-use environment for highly responsive IoT. SARAhub acts as a central nervous system for your assets – receiving information, processing it and triggering action when necessary in response to important events. It enables you to displays sensors and devices in hierarchical dashboards, creating digital twin of your environment. It allows you to set up automated responses to specific situations, data consolidation, and many other features Integration and responsiveness are key advantages of SARA.hub. Integration of both different systems on input and output and different agendas into one environment. There is no need to deploy various systems for environmental monitoring, equipment maintenance or readings and energy control. All is in one environment, in which it is then possible to define reactions to different situations.

Více informací
Service